Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL nêu rõ, dịch Covid-19 trong thời gian qua đã ảnh hưởng toàn diện tới hoạt động của ngành; nhiều địa phương phải tạm thời đóng cửa di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; hủy hoặc tạm dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim; các giải thi đấu, hoạt động thể dục thể thao liên tục bị hủy hoặc lùi thời hạn tổ chức, gây khó khăn cho công tác điều hành, tuyển chọn nguồn nhân lực tham gia các giải thi đấu quốc tế; nhiều doanh nghiệp du lịch đã phải đóng cửa, thu hồi giấy phép kinh doanh, nguồn lực về tài chính cạn kiệt...

Trong thời gian tiếp theo của năm 2021, ngành tập trung triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên lĩnh vực VHTTDL và gia đình theo hướng đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý, tinh thần chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt; tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong công tác phát triển ngành.

CHÂU XUYÊN