Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc bất hủ, Bác viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII giữa tháng 5 này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Cần phải tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự và ngày càng trong sạch”; “Phải xây dựng được một BCH Trung ương-cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội Đảng, thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc”. Về tiêu chuẩn của các Ủy viên BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng... có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội...”. Và trong công tác chuẩn bị nhân sự “phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, thật sự công tâm, trong sáng...”.

leftcenterrightdel
Hình ảnh làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguồn tư liệu/TTXVN.

Vì sao trước đây Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiện nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải nói đến những chữ “thật” và “thật sự”? Rõ ràng là mỗi hoàn cảnh lịch sử của đất nước có những đòi hỏi và nhiệm vụ khác nhau nhưng vai trò lãnh đạo của Đảng và từng đảng viên trước sau vẫn không thể thay đổi là không ngừng coi trọng hoàn thiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để toàn Đảng và hệ thống chính trị hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Mặt khác, cuộc sống luôn thay đổi, trước những diễn biến mới mẻ cùng những thuận lợi và khó khăn, thách thức thực tế đã luôn bộc lộ những bất cập, khiếm khuyết và những tật bệnh, sai lầm của cả bộ máy và từng cán bộ, đảng viên. Nếu như trước đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm phát hiện và đưa ra nhiều biện pháp để ngăn ngừa, chữa trị, uốn nắn những điểm yếu và tật bệnh đó thành công thì hiện nay phương pháp, sự chỉ bảo của Người chính là ngọn đuốc soi sáng đường hướng để Đảng ta thực hiện thành công công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cùng hệ thống chính trị.

Thực tế trong thời kỳ đổi mới, đại đa số cán bộ, đảng viên của chúng ta đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Tuy nhiên, những căn bệnh hình thức, bệnh thành tích, đối phó và thói tật qua loa đại khái vẫn tồn tại. Cùng với đó là căn bệnh “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”, “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng làm một nẻo”... Về phương pháp lãnh đạo, nếu không “thật sự” thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất, không dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì không thể thành công. Với cán bộ, đảng viên, nếu không “thật sự” rèn luyện, trau dồi thì những lời nói về bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, về đoàn kết, nêu gương chỉ là những hô hào chung chung, khoe mẽ, thậm chí là dối trá. Và đó là căn nguyên để đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói đến “con mắt tinh đời” khi nhìn nhận, đánh giá, lựa chọn cán bộ. Đồng chí lưu ý: Chớ để cái mã bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong. 

Tiến trình đại hội đảng các cấp cũng là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn lại mình xem đã “thật sự” rèn luyện, phấn đấu hay chưa, có “thật sự” xứng đáng với niềm tin của đồng chí, đồng bào?

Với những người làm Báo Quân đội nhân dân nói riêng và đội ngũ báo chí của Đảng nói chung, lời Bác Hồ chỉ dạy nhân dịp Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên ngày 20-10-1950 vẫn mãi âm vang trong tâm trí mà câu đầu tiên Người nhấn mạnh: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị...”. Hãy cùng ngẫm nghĩ, hành động để thực hiện tốt nhất quy hoạch về báo chí do Đảng và Nhà nước mới ban hành để hoàn thành tốt nhất vai trò chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng và văn hóa của Đảng, thật sự là chiếc cầu nối đáng tin cậy và yêu mến giữa Đảng với nhân dân.

ANH NGUYỄN