Các cựu chiến binh, cán bộ quân đội nghỉ hưu… rất vui khi được cơ quan quân sự các cấp tổ chức gặp mặt, thông tin những vấn đề thời sự, chính trị; về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) của quân đội và LLVT địa phương. Đồng thời, họ tiếp tục “truyền lửa”, hiến kế, đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD ngày càng vững chắc, xây dựng quân đội và LLVT địa phương vững mạnh. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn

Các chiến sĩ trẻ và đoàn viên, thanh niên các đơn vị, địa phương rất hào hứng với các hoạt động phối hợp “về nguồn”, đoàn kết quân-dân, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao… qua đó thêm hiểu biết về môi trường quân ngũ, về truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng, về nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội…

29 năm qua, từ khi Ban Bí thư (khóa VI) ban hành Chỉ thị số 381-CT/TW ngày 17-10-1989, lấy ngày 22-12 - Ngày thành lập QĐND Việt Nam là Ngày hội QPTD, qua từng năm, việc tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngày hội QPTD càng đi vào nền nếp, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn quân, toàn dân, với nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, như: Mít tinh, tọa đàm, giáo dục truyền thống; hội nghị đoàn kết quân-dân; khám bệnh, thăm hỏi, tặng quà cựu chiến binh, thanh niên xung phong, gia đình liệt sĩ, thương binh…; hoạt động văn hóa-văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình đoàn kết quân-dân, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ…

Năm 2019, chúng ta sẽ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2019) và 30 năm Ngày hội QPTD (22-12-1989 / 22-12-2019). Đây cũng là dịp, là dấu mốc để nhìn nhận, đánh giá, tổng kết nhằm không ngừng phát huy hiệu quả Ngày hội QPTD, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nên chăng, ngay từ thời điểm này, các cơ quan chức năng, các địa phương, đơn vị… cần có kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tiếp tục duy trì, đổi mới, phát huy hiệu quả, ý nghĩa to lớn của Ngày hội QPTD, để dịp kỷ niệm này không chỉ dừng ở những hoạt động bề nổi và dư âm của ngày hội. 

Trước hết, cần tăng cường giáo dục, tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QS, QP, xây dựng quân đội, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, khi không ít địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn coi việc thực hiện nhiệm vụ QS, QP, bảo vệ Tổ quốc là việc riêng của cơ quan quân sự và LLVT. Từng địa phương, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể, bài bản chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh; kiện toàn, nâng cao chất lượng, đặc biệt là chất lượng chính trị của lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội ở địa phương. Các địa phương, đơn vị, cơ quan thông tin đại chúng cần tích cực vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự, về vinh dự, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm đầu năm là tuyển quân, giao quân bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, trực tiếp góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng.

Cùng với tăng cường phổ biến, nhân rộng kết quả và những kinh nghiệm tốt của các địa phương, các ngành, đoàn thể, cần đặc biệt quan tâm phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP, xây dựng quân đội, xây dựng cơ sở chính trị ở từng địa phương vững mạnh. Đặc biệt, cần truyền tải, triển khai thực chất, sâu rộng những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, về xây dựng quân đội và LLVT cho đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các cấp, các ngành; sớm khắc phục triệt để những biểu hiện sao nhãng, xem nhẹ lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ QS, QP, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

ANH QUÂN