Khoa học và công nghệ luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm coi trọng, đặc biệt là trong thời kỳ nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Quán triệt và thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân phát huy, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ quân sự, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt của quân đội nhằm phục vụ trực tiếp các hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ quân sự của toàn quân, phong trào TTST trong thanh niên quân đội được xem là một trong những điểm sáng, thể hiện tinh thần, ước mơ, nhiệt huyết, khát vọng nghiên cứu, chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học của tuổi trẻ toàn quân. Phong trào được triển khai sâu rộng với sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả của cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng như tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn quân.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn

Trải qua 19 lần tổ chức, Giải thưởng TTST trong quân đội ghi nhận những con số ấn tượng với 4.053 công trình của 7.156 tác giả, trong đó 2.166 công trình được trao giải, chiếm tỷ lệ hơn 53%; hơn 90% đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn. Số lượng công trình, lĩnh vực nghiên cứu và đơn vị tham dự giải thưởng ngày càng tăng, chất lượng các công trình ngày càng cao, đối tượng tham dự được mở rộng. Điều đó khẳng định sức sống, sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của phong trào TTST trong toàn quân.

Những kết quả đáng ghi nhận của hoạt động Giải thưởng TTST trong quân đội 19 năm qua là nền tảng quan trọng để thanh niên toàn quân tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả giải thưởng cũng như phong trào TTST những năm tiếp theo. Vấn đề đặt ra là, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đòi hỏi phong trào TTST trong quân đội phải có những bước phát triển mới, với những đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thực sự phát huy tinh thần nhiệt huyết, năng lực, sức sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Để hiện thực hóa điều đó, trước tiên cần phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chỉ huy, tổ chức đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt Giải thưởng TTST trong quân đội. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, đồng thời tạo điều kiện về mọi mặt và hướng sự sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, lao động sản xuất và công tác. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tài năng trẻ nghiên cứu khoa học; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tác giả có công trình đoạt giải. Cùng với đó, hội đồng giải thưởng, trực tiếp là cơ quan thường trực cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, bền vững; tập trung nghiên cứu, đề xuất về cơ chế, chính sách huy động nguồn lực tài chính để duy trì, phát triển giải thưởng; hỗ trợ đầu tư cho những công trình khả thi áp dụng trong thực tiễn. 

Phát huy tinh thần thi đua “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, tuổi trẻ quân đội phải có trách nhiệm đón bắt cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; ra sức học tập, rèn luyện; đặc biệt là đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, tìm tòi sáng tạo, đưa khoa học và công nghệ ứng dụng vào thực tiễn, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

ĐÀO HỒNG