Những ngày qua, trên khắp các địa phương ở nước ta diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, tạo được hiệu quả tốt hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21-4) và Ngày Sách và bản quyền thế giới.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Trường Sĩ quan Chính trị và các học viên, đại biểu tham quan triển lãm “Sách và sự phát triển tri thức”. Ảnh: qdnd.vn

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách thể hiện sự ham học hỏi, trau dồi, tích lũy tri thức, xây dựng nhân cách, con người mới, hướng đến xây dựng xã hội văn minh, đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Nhận thức rõ giá trị từ việc đọc sách, xuất bản sách, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quần chúng nhân dân tiếp cận với sách, học tập, đem những tri thức từ sách phục vụ công việc, cuộc sống. Đồng thời, để xuất bản sách và tôn vinh, bảo vệ quyền tác giả sách, chúng ta đã xây dựng, ban hành và ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế quản lý, điều hành và các thiết chế văn hóa để xuất bản sách, đưa sách đến với bạn đọc, từng bước giới thiệu sách nước ta ra nước ngoài, hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, ước tính mỗi người dân nước ta chỉ đọc hơn một cuốn sách trong năm. Đây là con số rất thấp so với các nước phát triển và một số nước trong khu vực. Sách của tác giả nước ngoài được dịch và xuất bản ở nước ta gia tăng hằng năm, trong khi đó số lượng sách của các tác giả trong nước xuất bản bằng tiếng nước ngoài và xuất khẩu chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn. Việc bảo vệ tác quyền cũng còn nhiều hạn chế. Có những tác giả được chọn xuất bản sách hay tái bản tác phẩm của mình mà không hề hay biết. Còn xảy ra nhiều vụ kiện về tác quyền kéo dài...

Để sách hay đến tay bạn đọc và sách nội ngày càng hội nhập quốc tế nhiều hơn, trước hết, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế phù hợp. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến các cơ quan, đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân và tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, nghiêm túc việc thực hiện Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ và luật pháp liên quan. Vận động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân tích cực đọc sách, tham gia lao động, sáng tạo, xuất bản sách hay phục vụ bạn đọc. Sách là sản phẩm văn hóa, do đó, các cơ quan chức năng cần kiểm soát, thẩm định chặt chẽ các ấn phẩm sách xuất bản, nhất là các sách dịch, nhập từ nước ngoài, bảo đảm chất lượng, phù hợp thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam; tránh khuynh hướng thương mại hóa, coi nhẹ giá trị phục vụ của sách. Cần có cơ chế khuyến khích, thúc đẩy, tạo điều kiện, hỗ trợ để các cơ quan chức năng, nhà xuất bản, hội nghề nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hợp tác quốc tế, xuất bản, quảng bá sách nước ta ra thế giới, bảo đảm đúng luật pháp trong nước, quốc tế. Đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực xuất bản, sở hữu trí tuệ, quyền tác giả; bảo đảm công bằng, nền nếp trong lĩnh vực xuất bản, quảng bá sách và phát huy hiệu quả của sách.

HƯƠNG HỒNG THU