Đây là lời động viên, khích lệ, thể hiện niềm tin tưởng to lớn, cũng là yêu cầu rất cao của đồng chí Tổng Bí thư đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Chỉ đạo của Tổng Bí thư nhanh chóng được các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc, phổ biến tại nhiều hội nghị và nhanh chóng lan tỏa đến các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.  

Nhìn lại năm 2023 và sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đứng trước những khó khăn, thách thức, nhưng đất nước ta vẫn đạt nhiều kết quả rất đáng trân trọng, tự hào. Kết quả đó có một phần nguyên nhân là bởi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành đã mạnh dạn xác định chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu hằng năm với yêu cầu rất cao về mức độ hoàn thành; đồng thời tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện bằng nỗ lực, quyết tâm cao nhất. 

leftcenterrightdel

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại hội nghị. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị lần thứ Tám của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.  

Tuy vậy, năm qua cũng xuất hiện không ít hiện tượng đáng phải băn khoăn, suy ngẫm về tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vẫn còn đó những cá nhân mang tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm, hoặc né tránh, đùn đẩy công việc cho nhau. Một số khác lại có tư duy bàn lùi, ngại khó, ngại khổ, không dám đương đầu với khó khăn, thử thách, ngại việc mới và nhất là không thường xuyên đặt ra các mục tiêu phấn đấu với yêu cầu ngày càng cao... Chính thực tế đó gây nên tắc nghẽn, khiến cho công việc không trôi chảy, làm giảm tiến độ, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ ở nhiều tổ chức, cá nhân.

Năm mới nhắc lại chuyện cũ như vậy để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên có nhìn nhận thấu tỏ hơn; đồng thời xác định tâm thế mới trước những nhiệm vụ mới nặng nề hơn, yêu cầu cao hơn. Theo đó, để hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ tốt hơn và giành nhiều thắng lợi to lớn hơn so với năm 2023, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nhanh chóng cụ thể hóa mục tiêu, quyết tâm chính trị thành hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp của quần chúng; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian để tập trung, chủ động thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, từ yêu cầu “phải tốt hơn năm trước” của lãnh đạo Đảng, qua từng cấp phải được cụ thể hóa thành những chỉ tiêu cụ thể; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao việc, khoán việc, gắn với trách nhiệm người đứng đầu ở từng cấp, từng bộ phận, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Trong đó, với trọng trách được giao phó, người đứng đầu phải thực sự là những cán bộ “6 dám”, mẫu mực nêu gương; biết khơi dậy và phát huy tinh thần phấn đấu học tập, công tác, ra sức dấn thân vì công việc và lợi ích chung.

Cùng với đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và cơ quan chức năng cần sớm nhận diện, khắc phục triệt để các biểu hiện “đầu voi, đuôi chuột”; “trên nóng, dưới lạnh”, “trên vất vả chỉ đạo, dưới thong thả triển khai”... trong thực hiện các nhiệm vụ. Làm tốt những phần việc này thì chắc chắn, năm 2024 sẽ đạt kết quả tốt hơn và thu gặt nhiều thắng lợi to lớn hơn năm 2023. 

MINH MẠNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.