Thành tích của các điển hình được tuyên dương đợt này nói riêng, thành tích của các điển hình trong tiến hành công tác dân vận (CTDV) của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung đã góp phần xứng đáng để toàn quân hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; tô thắm bản chất của Quân đội của dân, do dân, vì dân, sáng ngời hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ-Bộ đội của dân.

leftcenterrightdel

Cán bộ Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tặng quà học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: qdnd.vn

Các điển hình tập thể, cá nhân xuất hiện từ Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội thời gian vừa qua là minh chứng sống động cho bước phát triển mới của CTDV quân đội, làm phong phú hơn thành tích đội quân công tác. Để có kết quả đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT đến cấp ủy, chỉ huy các đơn vị toàn quân đã luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Quân đội chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về CTDV phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và đặc thù hoạt động quân sự, quốc phòng; đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp CTDV phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên trong toàn quân lãnh đạo, chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, biên giới, biển, đảo. Cán bộ ngành dân vận và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã bám sát địa bàn, thực hiện tốt phương châm: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin. Tính chủ động của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đóng góp cho quân đội nhiều chương trình tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, lan tỏa rộng rãi, có ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân văn sâu sắc, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn chúng ta: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Lời căn dặn của Người luôn đồng hành với Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành nét đẹp truyền thống của quân đội, góp sức để Quân đội ta có sức mạnh vô địch, lập nên những chiến công hiển hách, thắng lợi vẻ vang. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, để quân đội hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của toàn quân cần có bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Phong trào phải hướng mạnh về cơ sở, xác định các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp sát thực tiễn, sát địa bàn, sát đối tượng. Các đơn vị kịp thời phát hiện những nhân tố mới, xây dựng được nhiều điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực ở các vùng, miền, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2018: Cần nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV, chú trọng nhân rộng điển hình dân vận ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo... Từ hiệu quả CTDV góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tăng cường hơn nữa mối đoàn kết quân-dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

HẰNG THU