Đợt sinh hoạt nhằm giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử. Đây là cách làm sáng tạo, thiết thực. Bởi, thời gian qua, hàng loạt quan chức hầu tòa, nhân dân đặt ra câu hỏi với đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng: Ai còn nhớ, ai đã quên lời thề đảng viên?

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / Vietnam+ 

Đối với mỗi người, ngày được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng là ngày thiêng liêng. Đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và trước sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, mỗi người đã giương cao nắm tay mình, xin thề: Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối phục tùng kỷ luật và sự phân công của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Chính lời thề thiêng liêng ấy trở thành động lực thôi thúc lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu quên mình, anh dũng hy sinh, giành và bảo vệ nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Và cũng chính lời thề ấy mà qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ đảng viên với bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần đưa đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Tiếc thay! Thời gian qua, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên của Đảng lợi dụng chức vụ, quyền hạn; lợi dụng những bất cập trong cơ chế, chính sách để tư lợi cho cá nhân, gia đình, nhóm lợi ích. Hậu quả là vướng vào lao lý, nhiều cán bộ tự đánh mất đi danh dự đảng viên; ảnh hưởng đến uy tín, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thực chất những con người ấy đã trượt dài trong vòng xoáy danh lợi; quên đi lời thề với Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc nhở đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng: Đừng quên rằng, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên.

Bằng cách làm phù hợp, thực chất, nhân dân tin rằng: Đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Thuận sẽ đạt được những chuyển biến tích cực, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Từ đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự và trách nhiệm của mình đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng; góp phần nâng cao ý thức "tự soi, tự sửa", phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chúng ta đã thề nguyện một lòng theo Đảng; cống hiến, hy sinh quên mình vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì sự phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của nhân dân thì mỗi cán bộ, đảng viên hãy giữ trong mình lòng nhiệt huyết cách mạng; luôn nuôi dưỡng, bồi đắp động cơ trong sáng thuở ban đầu tuyên thệ dưới cờ Đảng. Được như vậy thì danh thơm còn mãi, tiếng tốt muôn đời, góp phần làm ngời sáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam!

DUY THÀNH