Quan trọng là vậy, thế nhưng, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt, thậm chí còn làm trái, khiến không ít cán bộ ngày càng biến chất, giảm sút ý chí, suy thoái về tư tưởng chính trị, xuống cấp về đạo đức, lối sống; tham ô, tham nhũng; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... từ đó làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào công tác cán bộ của Đảng.

Việc phát hiện sớm sai phạm rồi xử lý ngay sẽ giúp tránh được tổn thất to lớn về sau. Muốn vậy, phải đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở; đồng thời, phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, các cơ quan chức năng để ngăn chặn từ đầu sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Chỉ rõ tầm quan trọng của việc này, trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng, Nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả chưa cao". Thời gian tới, cần: "Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo hướng phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội".

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / tuyengiao.vn

Thực tế những năm gần đây, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng liên tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới và đạt những kết quả quan trọng. Tính từ năm 2016 đến 2019, riêng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 45 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 111 đảng viên, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Thông qua kiểm tra, nhiều vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, ngành, gây bức xúc trong xã hội đã được kết luận rõ; xử lý kỷ luật kịp thời với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có vùng cấm, không có ngoại lệ...

Dù đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận, nhưng so với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát vẫn là nhiệm vụ đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều của từng cấp ủy, tổ chức đảng. Cả hệ thống chính trị cần vào cuộc khẩn trương để khoanh vùng, phân loại những cán bộ đã thoái hóa, biến chất, thông qua việc nắm bắt tình hình từ cơ sở; nghiên cứu kỹ những phản ánh của cơ sở, của nhân dân và các đoàn thể. Nhìn vào thực tế các vụ việc ở Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Công an)...; Ban cán sự đảng các bộ: Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông...; Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng..., tập thể và cá nhân đương chức hoặc nghỉ hưu thời gian gần đây bị xử lý nghiêm minh đã cho thấy sự chủ động đi trước trong công tác kiểm tra, giám sát giúp phát hiện dấu hiệu vi phạm từ khi còn manh nha.

Phát hiện sai phạm từ sớm, từ xa giúp công tác xử lý kỷ luật đạt được hiệu quả tốt hơn, đỡ đau xót hơn, nhất là khi phải xử lý những cán bộ cao cấp, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) đã phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày 24-2-2017: “Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người!”.

Kỷ luật là để "trị bệnh cứu người", cảnh tỉnh, răn đe, do đó phương châm phòng ngừa, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn cần nhận được sự đồng thuận của mọi cấp ủy đảng từ cơ sở cho tới các cấp cao hơn. Muốn làm được như thế, ngoài việc mỗi đảng viên phải gương mẫu với bản thân thì còn phải có trách nhiệm giám sát lẫn nhau trong cùng cấp và cán bộ lãnh đạo cấp trên mỗi ngày.

NGUYỄN HÒA