Ngày hội thu hút hơn 120 gian hàng triển lãm, trưng bày trực tiếp và 30 gian triển lãm trực tuyến giới thiệu hơn 500 sản phẩm, dự án khởi nghiệp ĐMST, sản phẩm khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế...

Với chủ đề nêu trên, TECHFEST Mekong 2022 lan tỏa khát vọng vươn lên từ một vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên; đặc biệt chính người dân ĐBSCL-những chủ thể sáng tạo muốn vươn lên khẳng định mình với ý chí chinh phục trở ngại để phát huy các giá trị vượt trội của ĐBSCL thông qua hoạt động khoa học, công nghệ, ĐMST. Đồng thời, mong muốn biến khát vọng thành hành động thiết thực và hiệu quả, biến tiềm lực thành nguồn lực để phát triển; thúc đẩy sự sáng tạo trong tư duy, bứt phá trong hành động tiến đến nâng tầm vị thế các sản phẩm/dịch vụ ĐMST vùng ĐBSCL trên trường quốc tế.

leftcenterrightdel
Các hoạt động tại TECHFEST Mekong 2022. Ảnh: qdnd.vn

Tuy nhiên, dù có nhiều thuận lợi nhưng do hoạt động khoa học, công nghệ và ĐMST là lĩnh vực mới phát triển những năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp ÐMST trong vùng còn thiếu sự tham gia của các thành phần then chốt như huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư mạo hiểm... Cơ sở vật chất cho hoạt động khởi nghiệp ÐMST của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp chưa đồng bộ, cũng như chưa phát huy tối đa hiệu quả hoạt động do chưa gắn kết chặt chẽ các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp ÐMST.

Khoa học, công nghệ và ĐMST liên ngành/đa ngành đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển rất mạnh. Trong khi đó, các địa phương đang thiếu một đơn vị có quy mô đủ lớn mang tính dẫn dắt, thúc đẩy và kết nối các viện, trường, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước cũng như đủ năng lực chuyển đổi kết quả nghiên cứu cơ bản thành công nghệ, giải pháp, sản phẩm sẵn sàng chuyển giao cho doanh nghiệp.

Những năm qua, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ của các tỉnh, thành phố trong khu vực lại tập trung hơn vào việc phát triển các sản phẩm chủ lực, lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị, song việc tổ chức triển khai còn dàn trải, manh mún, chưa tạo được các đột phá lớn. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố chưa có nhiều nhiệm vụ khoa học, công nghệ có sự liên kết giữa các địa phương trong vùng; một số doanh nghiệp chưa thực sự phát huy được vai trò trung tâm, quyết định trong hoạt động khoa học, công nghệ và ĐMST.

Hiện nay, toàn xã hội đã và đang bước vào giai đoạn bình thường mới, phục hồi sau đại dịch thì việc hoạt động ĐMST, ứng dụng khoa học và công nghệ càng đóng vai trò quan trọng. Ngày hội Khởi nghiệp ĐMST vùng ĐBSCL năm 2022 đã và đang góp phần tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo lập văn hóa khởi nghiệp và khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa; đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST mở, kết nối các chủ thể; liên kết và phát triển mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo các tỉnh khu vực ĐBSCL...

MINH QUÂN