Thực hiện lời dạy của Người, trong bất cứ hoàn cảnh nào của đất nước, Đảng, Nhà nước và Quân đội ta đều coi CTDV-vận động nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu để phát huy lòng dân, sức dân, trí tuệ của nhân dân hoàn thành mọi công việc lớn nhỏ. Đó cũng là lý do Đảng ta lấy ngày 15-10-1930 là Ngày truyền thống CTDV của Đảng và từ 20 năm trước là Ngày Dân vận của cả nước. Hôm nay, cũng là ngày tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Đảng ta phát động nhằm đẩy mạnh CTDV trong tình hình mới của đất nước.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) giúp đồng bào huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2017. Ảnh: HỒNG SÁNG.

Tin vào nhân dân, biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, Đảng, Nhà nước và Quân đội ta đã đạt được thành công trong mọi chặng đường cách mạng, giành được độc lập, cứu nước, giữ nước và xây dựng đất nước. Những năm tháng này đây trong cao trào xây dựng nông thôn mới, khắp các làng xã đều sôi động không khí làm ăn, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu. Người dân sẵn sàng tự nguyện hiến đất, góp công góp của làm đường, làm công trình chung, thực hiện dồn điền đổi thửa làm cánh đồng lớn, mạnh dạn bắt tay vào làm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng làng văn hóa. Trên các thành phố là phong trào xây dựng văn minh đô thị, đô thị thông minh, là sức người sức của mở mang đường sá, xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp mới, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, du lịch. Và những lớp người đang tiến bước vào công cuộc khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo… Tất cả, đều khởi nguồn và thực hiện thành công từ việc các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị với những cán bộ đảng viên gần dân, biết nói cho dân hiểu và biết lắng nghe dân nói, tạo nên sự đồng thuận trong mỗi cộng đồng và biết tổ chức cho dân làm đạt hiệu quả.

Hiển nhiên cuộc sống không chỉ một chiều, trước những nhiệm vụ mới, khó khăn thách thức mới, đã có nhiều cán bộ, đảng viên không những không theo kịp các bước phát triển mới mà còn mắc những sai lầm xa dân và lỗi lầm hà lạm, ăn chặn của dân. Những căn bệnh “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng làm một nẻo”, “lý thuyết suông” cùng những ý đồ mưu lợi ích riêng đã không những không thuyết phục được dân mà ngược lại đã ngăn trở những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước phát huy hiệu quả, phục vụ đời sống nhân dân. Đọc lại lời Bác làm dân vận “phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm”; “phải thật thà nhúng tay vào việc”, soi lại thực tế hiện nay mới thấy nhiều người đã xa rời, đã làm mờ đi hình ảnh và vai trò gần gũi, gắn bó, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. Làm dân vận trước hết phải có tấm lòng trong sáng, nhiệt thành vì Đảng vì dân. Theo Bác, với dân thì giải thích, thuyết phục chưa đủ. Cần phải dân vận trong hành động, trong cuộc sống phải mẫu mực về đạo đức lối sống. Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới đã đặt ra yêu cầu đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần giải tỏa bức xúc, hoài nghi trong xã hội. Thẳng thắn và nghiêm túc nhìn lại, không ít cán bộ, đảng viên chưa thực sự là mẫu mực. Không những vậy đã có những người thoái lui, sa ngã, biến chất. Họ ngại dân, sợ dân, sợ dân biết sự thật, chân tướng của mình.

Đất nước đang bước vào thời kỳ đổi mới mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, mọi công việc lớn nhỏ đều trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến dân và đều thật sự cần đến sự tham dự của nhân dân. “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Dịp kỷ niệm và tổng kết phong trào “Dân vận khéo” là dịp tất cả tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc, nghiêm khắc nhìn lại mình để CTDV thực sự trở thành động lực tích cực cho sự nghiệp lớn hôm nay và mai sau. Được lòng dân chúng ta làm nên tất cả, mất lòng dân là mất tất cả-đó là nguyên lý trường tồn của CTDV.

NGUYỄN ANH