Bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội XIII của Đảng, đồng thời là nguồn sinh khí tiếp thêm động lực, niềm tin, khí thế thi đua trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Ở phần kết bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhắc nhớ mọi cán bộ, đảng viên và toàn thể đồng bào, chiến sĩ, kiều bào yêu nước khắp bốn biển, năm châu: “... Trong thời khắc quan trọng này, chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc”.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Lời dạy của Bác trước thềm Đại hội III của Đảng (tháng 9-1960) là nhân tố quan trọng cấu thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta suốt hơn nửa thế kỷ qua. Trong thời khắc lịch sử quan trọng diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhắc lại lời dạy của Bác để khắc sâu hơn nữa tâm nguyện của Người, chính là cách để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước. Việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế, đời sống xã hội chịu tác động, ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Qua hoạn nạn, khó khăn, thách thức, càng chứng tỏ vai trò, bản lĩnh lãnh đạo của Đảng và tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của toàn dân. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những thành tựu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được. Nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh, chuẩn bị thật tốt về mọi mặt, đưa Đại hội XIII của Đảng trở thành ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tất cả cùng chung sức chung lòng góp phần để đại hội thành công tốt đẹp, tạo cột mốc lịch sử quan trọng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Lời dạy của Bác Hồ kính yêu được người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta tâm đắc, nhấn mạnh, gửi gắm niềm tin, thông điệp đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đó là sự khẳng định chân lý trước sau như một, dân tộc ta, nhân dân ta có Bác Hồ và di sản văn hóa tinh thần Người để lại, chính là hồng phúc của đồng bào. Mỗi dịp đến kỳ đại hội đảng hay các sự kiện trọng đại của đất nước, chúng ta có bổn phận phải nhắc nhớ, khắc sâu lời dạy của Bác. Học tập và làm theo lời dạy của Người giúp chúng ta trau dồi phẩm chất đạo đức, mài sắc ý chí, bản lĩnh để sống, lao động, học tập và cống hiến vì mục tiêu, lý tưởng cao cả. Mỗi lần được nhắc nhớ, khắc sâu tâm nguyện của Bác là thêm một lần chúng ta bồi đắp cho khát vọng của cả dân tộc, vun cho gốc rễ sâu bền, cành lá cây đời xanh tươi mãi mãi.

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mỗi cán bộ, đảng viên hãy cùng thấm nhuần và lan tỏa tinh thần đoàn kết nhất trí, ý chí quyết tâm, chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng bộ cấp mình, đồng thời tích cực tham gia chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để góp phần tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Hướng tới ngày hội lớn-Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, hãy đưa vào nghị quyết, chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước những nội dung, biện pháp, việc làm thiết thực để góp thêm những "viên gạch hồng" xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, vững vàng lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

PHAN TÙNG SƠN