Hamina - Tàu tấn công nhanh của Phần Lan

Hamina - Tàu tấn công nhanh của Phần Lan

Bateleur - Pháo phản lực phóng loạt của Nam Phi

Bateleur - Pháo phản lực phóng loạt của Nam Phi

UAV X-65 - Thiết kế đột phá cho tương lai

UAV X-65 - Thiết kế đột phá cho tương lai

Metis-M1 - “Cơn ác mộng” với phương tiện thiết giáp

Metis-M1 - “Cơn ác mộng” với phương tiện thiết giáp