Tàu ngầm lặn xuống, nổi lên như thế nào?

Tàu ngầm lặn xuống, nổi lên như thế nào?

Crotale - “Lá chắn” phòng không tầm gần của Pháp

Crotale - “Lá chắn” phòng không tầm gần của Pháp

MH-60R Seahawk - “Ó biển” đa nhiệm của Hải quân Mỹ

MH-60R Seahawk - “Ó biển” đa nhiệm của Hải quân Mỹ

GlobalEye - “Mắt thần trên không” của UAE

GlobalEye - “Mắt thần trên không” của UAE

SAMP/T - “Ô phòng không

SAMP/T - “Ô phòng không" thương hiệu châu Âu

Hybrid Biho - Lá chắn phòng không tầm thấp của Hàn Quốc

Hybrid Biho - Lá chắn phòng không tầm thấp của Hàn Quốc

Máy bay “ngày tận thế” của quân đội Mỹ

Máy bay “ngày tận thế” của quân đội Mỹ

Trực thăng AH-64 Apache – Quái điểu không trung của Mỹ

Trực thăng AH-64 Apache – Quái điểu không trung của Mỹ

Tại sao tàu sân bay thường có 2 đường băng chéo góc?

Tại sao tàu sân bay thường có 2 đường băng chéo góc?