Theo đó, đến năm 2020, có 95% dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 50% sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế, với tiêu chuẩn cấp nước từ 80-100 lít/người/ngày. Đến năm 2030, dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt là 100%.

Để thực hiện Quy hoạch này, tỉnh Quảng Ngãi đề xuất giải pháp tập trung khai thác nước mặt tại các huyện miền núi, gồm các huyện Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ và một số xã thuộc huyện đồng bằng và trung du. Đây là vùng khó khăn cho việc khai thác nguồn nước dưới đất (giếng đào, giếng khoan,..) tuy nhiên lại là vùng có nhiều  sông, suối.

leftcenterrightdel
Tại nhiều địa phương ở Quảng Ngãi, người dân chưa được sử dụng nước sạch. 

Đối với vùng đồng bằng và trung du, phương án quy hoạch đề xuất xây dựng các hồ chứa và các công trình cấp nước tập trung quy mô liên xã, liên vùng. Vùng ven biển và hải đảo, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng các hồ chứa nước ngọt và các lu bể chứa nước mưa hộ gia đình.

Theo Quy hoạch, trong giai đoạn 2017-2020, cần ưu tiên sửa chữa, nâng cấp 206 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung hiện có và đầu tư xây dựng 2 công trình mới. Giai đoạn 2021-2025, tiếp tục, sửa chữa nâng cấp 18 công trình, đầu tư mới 26 công trình. Giai đoạn sau 2025, sửa chữa, nâng cấp 8 công trình, đầu tư xây dựng mới 7 công trình.

Quy hoạch cũng đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình như đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền; giải pháp đầu tư và huy động vốn; giải pháp về thể chế; tăng cường công tác quản lý công trình cấp nước sau đầu tư; ứng dụng kỹ thuật công nghệ…Đối với công trình hoạt động bền vững và trung bình: Duy trì hoạt động và đảm bảo nguồn kinh phí cho vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên công trình; lập phương án sản xuất kinh doanh và phương án giá nước sạch đảm bảo tính đúng, tính đủ trình cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện. Cộng đồng dân cư phải phát huy quyền làm chủ và có trách nhiệm trong công tác bảo vệ, duy tu công trình đối với các công trình do địa phương quản lý.

Tin, ảnh: KIM NGÂN