Đại hội XI của Đảng NDCM Lào diễn ra trong bầu không khí Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào vừa tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào (22-3-1955 / 22-3-2020), 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 / 2-12-2020) và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13-12-1920 / 13-12-2020). Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, nước CHDCND Lào đã có sự phát triển vượt bậc sau 45 năm thành lập, nhất là sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng NDCM Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020. Theo đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, nhân dân các dân tộc Lào đã phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, đáng tự hào trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; chính trị-xã hội ổn định; vai trò, vị thế đất nước ngày càng được nâng cao tại khu vực và trên trường quốc tế; nhân dân các dân tộc Lào đoàn kết, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước. Đặc biệt, trong năm 2020, Lào đã sớm kiểm soát thành công đại dịch Covid-19, vượt qua những khó khăn do thiên tai gây ra, duy trì được mức tăng trưởng tích cực, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Những thắng lợi đó khẳng định đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng NDCM Lào, một đảng cách mạng kiên cường, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, hết lòng phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, vì sự giàu mạnh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Việt Nam và Lào có mối quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời. Đặc biệt, từ khi có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào, mối quan hệ ấy ngày càng mở rộng, phát triển và được nâng lên về chất, tạo nên sức mạnh kỳ diệu về tinh thần và vật chất, trở thành tài sản vô giá, nguồn lực quý báu giúp nhân dân hai nước "kề vai sát cánh" vượt mọi khó khăn, thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù, đưa hai dân tộc đến bến bờ vinh quang.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tự hào có người bạn Lào thủy chung son sắt và cùng chung chí hướng. Cùng với những thành tựu quan trọng mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong sáng lập và rèn luyện, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã không ngừng được củng cố và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả lĩnh vực, góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Là những người đồng chí, anh em thân thiết, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chân thành chúc Đại hội XI của Đảng NDCM Lào thành công rực rỡ, đề ra được đường lối nâng cao năng lực lãnh đạo và tính tiên phong của Đảng NDCM Lào để tiếp tục dẫn dắt nhân dân Lào giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

QĐND