leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga cho biết, trong thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song hoạt động công đoàn của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Công đoàn đã tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn cao, có sức khỏe và ý chí tự lực, tự cường, tích cực vươn lên trong học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ công đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Đại hội công đoàn Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga lần thứ II (2023-2028). 

5 năm qua, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã chủ trì 60 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có một đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài cấp Tổng cục và nhiều đề tài cấp trung tâm và cơ sở; có nhiều bài báo đăng tải trên các tạp chí quốc tế và trong nước. Các đề tài nghiên cứu đều có giá trị khoa học và thực tiễn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và kinh tế dân sinh.

Trong công tác đào tạo tiếng Nga, cán bộ, đoàn viên công đoàn không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ, xây dựng nội dung, chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, trở thành địa chỉ tin cậy cho các đơn vị trong toàn quân, góp phần thực hiện đề án Bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Nga cho Quân đội.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển nhấn mạnh, trong những năm tới, tình hình nhiệm vụ của Trung tâm có bước phát triển mới, đi sâu vào hiệu quả, thực chất, vì vậy đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn phải nỗ lực cố gắng, tích cực học tập và rèn luyện hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để xây dựng tổ chức công đoàn trong trung tâm vững mạnh, đoàn viên công đoàn cần có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Tiết mục văn nghệ do các đoàn viên công đoàn Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga biểu diễn. 

Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, xây dựng công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga phát triển toàn diện”, Đại hội thống nhất chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên phát triển toàn diện; đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, xây dựng tổ chức công đoàn trong trung tâm vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng Đảng bộ trung tâm trong sạch vững mạnh, trung tâm vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Tin, ảnh: HÀ PHƯƠNG