Dự Ngày hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện Quế Phong cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Tri Lễ đã về dự.  

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết liên khu dân cư tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Ảnh: dbndnghean.vn

Phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Tri Lễ đã đạt được. Các hủ tục lạc hậu đã được loại bỏ. Hộ nghèo từng bước được giảm dần. Thôn bản sạch sẽ, đường liên bản đã khang trang. Cuộc sống của người dân các dân tộc đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tri Lễ cần làm tốt hơn nữa, nhất là vấn đề giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, sau 20 năm triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thực sự là nét đẹp truyền thống báu của dân tộc, khẳng định giá trị cốt lõi, chủ trương mang tầm chiến lược của Đảng. Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tri Lễ đã thấm nhuần được chủ trương lớn của Đảng thể hiện qua việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân rất tốt dù trong điều kiện khó khăn, địa bàn là vùng xa nhất của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An về dự Ngày hội Đại đoàn kết liên khu dân cư tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Ảnh: dbndnghean.vn

Đồng thời Tri Lễ đã hiện thực hóa được nội dung Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân để gắn với sinh kế, gắn liền với cuộc sống của người dân, gắn liền với việc xây dựng một môi trường vật chất, tinh thần để người dân được thụ hưởng. Những kết quả mà cộng đồng các dân tộc Tri Lễ đã đạt được trong thời gian vừa qua, đó là sự cố gắng vượt bậc, để cải thiện đời sống, có được phương thức phát triển kinh tế tốt hơn. Những năm qua, bản làng trên địa bàn Tri Lễ được giữ yên, đảm bảo an ninh trật tự. 

Cấp ủy chính quyền đã tham gia cùng các lực lượng vũ trang, hệ thống chính trị xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phục vụ đời sống của đồng bào các dân tộc. Tri Lễ là vùng rất khó khăn, đồng bào dân tộc chủ yếu dựa vào ruộng nương, chăn nuôi nhưng địa phương đã có những gương điển hình kinh tế tiêu biểu. Đó là những tấm gương đã tạo nên sáng kiến, mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương và cần được nhân rộng điển hình để giải quyết vấn đề xóa đói, giảm nghèo, giảm nghèo bền vững. Những gương điển hình về phát triển kinh tế cần chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ khác cùng phát triển, vươn lên. Đó cũng là một cách để phát huy sự đoàn kết dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng lưu ý cấp ủy, chính quyền xã Tri Lễ phát huy sức mạnh của nhân dân, của khối đoàn kết dân tộc theo tư tưởng của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”. Quyết định sự thành công phải là sự đoàn kết nhưng phải biết khơi dậy sức mạnh của từng hộ gia đình, từng người dân và đoàn kết phải cụ thể hóa giữa đồng bào các dân tộc, phải xây dựng một nếp sống văn hóa lành mạnh, loại bỏ các hủ tục. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng mong muốn huyện Quế Phong nói chung, xã Tri Lễ nói riêng cần chú trọng đến công tác bảo vệ, xây dựng vùng biên cương vững chắc. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng là quan trọng. Cùng với đó, địa phương cần chăm lo đến công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, quan tâm hơn nữa công tác an sinh xã hội, đào tạo lao động, tạo sinh kế bền vững cho người dân. 

Tại Ngày hội, chính quyền Tri Lễ thông tin thêm, qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội càng thu hút được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Hình thức tổ chức các hoạt động của Ngày hội hằng năm được đổi mới, thiết thực. Trong những năm qua, 100% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội gắn với động viên nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, duy trì phát huy các bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc anh em. Qua các hoạt động tổ chức Ngày hội, tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng được gắn bó, thắm thiết, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển, xây dựng quê hương bản làng ngày càng giàu đẹp.

Tri Lễ là xã biên giới phía Tây Nam của huyện Quế Phong, Nghệ An, có chiều dài đường biên giới hơn 18km giáp huyện Mường Quằn, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Xã có 16 bản với hơn 2.140 hộ, hơn 10.990 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Mông, Kinh, Thái và Khơ - Mú. Tri Lễ cũng là địa bàn có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang cần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thắm tình với nước bạn Lào.

Những năm qua, xã Tri Lễ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhiều chính sách, chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhân dân các dân tộc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo và các chủ trương, chính sách của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước.

Các dân tộc trên địa bàn luôn đoàn kết, gắn bó, tương trợ cùng phát triển, xây dựng bản làng; phát huy tối đa vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ trong đoàn kết xây dựng quê hương; phối hợp cùng với các cấp, ngành vận động nhân dân quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, người nghèo về cả vật chất lẫn tinh thần. Trong năm 2023, địa phương đã phối hợp với các cấp, các ngành, tuyên truyền, vận động, nhân dân triển khai xây dựng, làm 177 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở.

Nhiều năm qua, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng lên; chuyển dịch cơ cấu lao động có chuyển biến tích cực, dư thừa lao động nông thôn giảm đáng kể. Các hoạt động sản xuất kinh doanh có chuyển biến tích cực. Các hủ tục lạc hậu, mê tín, di đoan, tảo hôn, hôn nhân cận huyết đang được đẩy lùi và xóa bỏ. Các phong tục, tập quán, các nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc luôn được gìn giữ, phát huy. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe luôn được chú trọng, 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế.

Trong công tác quốc phòng, an ninh, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội các ban, ngành luôn phối hợp với Đồn biên phòng, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 làm tốt công tác bảo vệ sự bình yên biên giới của Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả Đề án “xã biên giới, bản biên giới sạch về ma túy”. Trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững. Công tác đối ngoại nhân dân luôn được tăng cường. Tuy nhiên, là xã vùng cao biên giới có địa hình phức tạp, địa bàn rộng, đông dân, trình độ dân trí còn hạn chế; giao thông đi lại giữa các bản đồng bào dân tộc Mông vùng cao còn khó khăn.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đã trao tặng huyện Quế Phong 3 tỷ đồng phòng, chống thiên tai; 500 triệu đồng xây 10 ngôi nhà Đại đoàn kết và 100 triệu đồng để mua 50 xe đạp trao tặng cho học sinh thiểu số, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn; trao hỗ trợ Quỹ Khuyến học huyện Quế Phong 100 triệu đồng; trao tặng một chiếc tivi cho Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An); trao tặng quà cho Liên khu dân cư xã Tri Lễ.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Nghệ An và huyện Quế Phong cũng trao tặng 30 suất quà cho 30 gia đình chính sách, gia đình uy tín tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tri Lễ.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.