Theo dự thảo báo cáo do Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV được tiến hành trong bối cảnh thực tiễn đất nước đòi hỏi Quốc hội cần phải xem xét, quyết đáp ngay một số vấn đề quan trọng để giải quyết kịp thời những yêu cầu cấp thiết của cuộc sống, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phòng, chống dịch Covid-19.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp.

Với quyết tâm cao, ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, bố trí làm việc với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và yêu cầu các cơ quan đề cao trách nhiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung được phân công. Chính phủ và các cơ quan hữu quan đã nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện các dự án, dự thảo. Các Ủy ban của Quốc hội đã tích cực bám sát để thẩm tra, chuẩn bị báo cáo bảo đảm chất lượng và có tính phản biện sâu, thuyết phục cao, bám sát thực tế cuộc sống.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến nhiều lần để bảo đảm sự thận trọng, kỹ lưỡng, tính khả thi, hiệu quả trong mỗi quyết sách trình Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về những vấn đề lớn, quan trọng, nhất là những nội dung nhạy cảm, khó, mới, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau. Các nội dung được chuẩn bị đều công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc, đúng quy định, chất lượng được nâng lên; bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các kết luận của Bộ Chính trị.

Sau 4,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

Thành công của kỳ họp tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, quyết liệt hành động vì lợi ích của nhân dân, luôn trăn trở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; khẳng định hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, đoàn kết, dân chủ, gần dân, sát với thực tiễn.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội tại phiên họp.

Sự kế thừa những kinh nghiệm từ các kỳ họp trước, như việc chuẩn bị từ sớm của các cơ quan hữu quan; sự chỉ đạo, điều hành rất sâu sát, quyết liệt, quyết đoán, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức và tiến hành kỳ họp Quốc hội; việc tuyệt đối tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, nhạy bén, kịp thời, sát sao của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị cũng góp phần quan trọng vào thắng lợi của Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.

Đây là tiền lệ tốt, cần được tiếp tục phát huy để hướng tới một Quốc hội hoạt động thường xuyên, chuyên nghiệp hơn, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đáp ứng mục tiêu cao nhất là vì sự phát triển bền vững của đất nước, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thích ứng linh hoạt và an toàn trong và sau đại dịch.

Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu đều đánh giá cao kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, thống nhất với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là cần tiến tới đưa những kỳ họp bất thường thành bình thường. Quốc hội cần tiến tới hoạt động đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước, không chỉ họp thường kỳ mỗi năm 2 lần.

Các đại biểu cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan. Để phục vụ kịp thời để Quốc hội quyết định các vấn đề cấp bách, quan trọng tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, các cơ quan hữu quan phải làm việc bất kể ngày đêm, thậm chí có văn bản được gửi xin ý kiến các cơ quan hữu quan lúc 3 giờ sáng. Kỳ họp chỉ diễn ra trong 4,5 ngày nên mọi việc tiếp thu, chỉnh lý, giải trình đều phải thực hiện trong thời gian rất gấp.

Các đại biểu và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đánh giá rất cao công tác thông tin, tuyên truyền tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, nhất là việc xây dựng và thực hiện Đề án Tuyên truyền. Công tác thông tin, tuyên truyền tại kỳ họp này có thể coi là hình mẫu để tiếp tục triển khai trong các kỳ họp tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp.

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc đánh giá kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ nhất được tiến hành trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc, tổng hợp đánh giá từ các cơ quan, các Đoàn đại biểu Quốc hội và từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy là kỳ họp bất thường nhưng mọi quy trình đều bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, kỳ họp đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, quyết định triệu tập và tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ nhất cho thấy tinh thần tiếp tục tìm tòi, trăn trở, đổi mới của Quốc hội trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; thực hiện tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội đã thể hiện tính chủ động, nhanh nhạy, linh hoạt; thể hiện rõ 3 “quyết” là quyết đoán, quyết tâm và quyết định. Những việc Quốc hội đã quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất nếu để đến khi Quốc hội họp thường kỳ vào tháng 5 tới mới bàn thì sẽ làm lỡ thời cơ của đất nước. Những việc này không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt cho năm 2022, 2023, mà còn có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Tất cả các khâu chuẩn bị và tổ chức kỳ họp đều thể hiện rõ tầm nhìn xa, trông rộng và sự vào cuộc chuẩn bị từ sớm, từ xa.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội quyết định những vấn đề rất nóng nhưng không vội; tinh thần làm việc rất gấp gáp, áp lực nhưng cũng rất bình tĩnh, sáng suốt. Một vài vấn đề mặc dù đã đạt được sự đồng thuận rất cao trong quá trình chuẩn bị, nhưng khi thảo luận, qua ý kiến đại biểu Quốc hội thấy vấn đề chưa được đánh giá tác động kỹ lưỡng, thấu đáo nên Quốc hội vẫn quyết định để lại, chưa thông qua các nội dung đó.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các nghị quyết đã được Quốc hội thông qua cần được tổ chức triển khai thực hiện khẩn trương, kịp thời, hiệu quả; tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyền truyền rộng rãi kết quả kỳ họp; sớm tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phục vụ kỳ họp.

CHIẾN THẮNG