Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành nội dung cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

leftcenterrightdel

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung phiên họp liên quan tới sân bay Long Thành, chiều 15-11.

Trình bày báo cáo của Ủy ban Kinh tế tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nêu rõ, theo quy định tại khoản 1 Điều 68 và khoản 5 Điều 101 của Luật Đầu tư công, kế hoạch đầu tư công năm 2020 chỉ được giải ngân đến hết ngày 31-12-2021; kế hoạch đầu tư công năm 2021 của dự án đã được Chính phủ cho phép kéo dài giải ngân đến ngày 31-12-2022. Do đó, đến thời điểm hiện nay, toàn bộ số vốn kế hoạch năm 2020, 2021 còn lại chưa giải ngân hết đã bị hủy dự toán theo quy định. 

Về nguyên tắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phải nộp toàn bộ số vốn chưa giải ngân hết của năm 2020, 2021 về ngân sách Trung ương. Do đó, số tiền 2.510,372 tỷ đồng (trong đó bao gồm 1.543,623 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2021 và 966,749 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2020) đã hủy dự toán theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo Báo cáo số 12684/BC-BGTVT ngày 7-11-2023 của Bộ Giao thông vận tải về tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu Quốc hội tại tổ về điều chỉnh một số Nghị quyết số 53/2017/QH14, do khó khăn trong việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cũng như cân đối hằng năm cho dự án, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn 2.510,372 tỷ đồng sang năm 2024 để hoàn thành dự án, tương tự như Quốc hội đã cho phép gia hạn thời gian giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2018 tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28-7-2021 và tương tự như Quốc hội đã cho phép gia hạn thời gian giải ngân nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016 bổ sung cho tỉnh Bình Thuận để thực hiện dự án hồ chứa nước Ka Pét tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24-6-2023.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp. 

Trên cơ sở Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 2847/TB-TTKQH ngày 5-10-2023, ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội về nội dung nêu trên, Tổng thư ký Quốc hội đã có văn bản số 2991/TTKQH-KT ngày 2-11-2023 đề nghị Chính phủ bổ sung tờ trình về việc đề xuất nguồn để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bố trí dự toán hằng năm vì số tiền 2.510,372 tỷ đồng đã hủy dự toán theo quy định của pháp luật, không còn tiền để chuyển nguồn nên phương án Chính phủ đề xuất không thể thực hiện được. Tuy nhiên, đến nay, Chính phủ vẫn chưa gửi tờ trình sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu về cơ bản nhất trí với đề nghị kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024; đồng thời đề nghị Chính phủ gửi tờ trình để các cơ quan của Quốc hội có cơ sở tiến hành thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ sở làm việc, có cơ sở để trình Quốc hội quyết định theo thẩm quyền.

THÙY LÂM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.