leftcenterrightdel
Ảnh: TTXVN 

Đáng chú ý, trong tuần, Quốc hội dành hơn một ngày để thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) và nhiều nội dung quan trọng khác.

MẠNH HƯNG