Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, các cán bộ lão thành, nhà khoa học, đại diện cấp ủy, đảng viên của Bộ Ngoại giao. Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan tham dự tọa đàm theo hình thức trực tuyến.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, tọa đàm có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh được khởi nguồn từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa và ngoại giao Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, thông qua quá trình Người đã hoạt động khảo sát thực tiễn trong nước và thế giới. Từ nguồn gốc ấy đã kết tinh thành những nội dung chủ yếu của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là di sản quý báu cho ngành ngoại giao hôm nay. Trên nền tảng đó, đang hình thành một nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, mà như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021, đó là trường phái “Ngoại giao cây tre Việt Nam”.

leftcenterrightdel

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan nêu 4 đặc trưng của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.

Tham dự tọa đàm theo hình thức trực tuyến, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh gồm 4 đặc trưng. Đó là: Kiên định mục tiêu, hòa hiếu trong bản chất, linh hoạt trong hành động và nhân văn trong cốt cách. Theo nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan, suốt cuộc đời Bác kiên trì đấu tranh cho độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Trong các cuộc đàm phán, Bác luôn kiên trì để đạt được các mục tiêu trên nhưng cũng tìm cách để có hòa bình. Một đặc trưng trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đó là nhân văn trong cốt cách. “Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam, mang cốt cách của người phương Đông. Nhưng Bác cũng là nhà hoạt động quốc tế, bôn ba khắp năm châu bốn biển, nên cũng thấm nhuần văn hóa nhân loại. Hai cốt cách đó đã tạo nên cách ứng xử rất độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh.

Cũng tại tọa đàm, các đại biểu đã được nghe những chia sẻ quý báu của những thế hệ cha anh, các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành của Bộ Ngoại giao và các nhà khoa học về những khía cạnh của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Các ý kiến tại tọa đàm khẳng định, chặng đường 78 năm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc vượt qua bao gian truân thử thách của ngành ngoại giao đã chứng minh giá trị trường tồn, vượt thời gian của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Những bài học như “ngũ tri”, “dĩ bất biến ứng vạn biến”, “ngoại giao tâm công”... luôn vẹn nguyên giá trị trước những biến đổi khôn lường của thời cuộc.

leftcenterrightdel
 GS,TS, Đại sứ Vũ Dương Huân, nguyên Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế, Trưởng ban Nghiên cứu lịch sử ngoại giao, khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới bất an, bất định, kinh tế suy thoái, nhiều nguy cơ và thách thức đan xen nhưng Việt Nam là một trong số ít những quốc gia giữ được ổn định chính trị-xã hội, duy trì tăng trưởng. Đạt được điều này là nhờ vào nền tảng của thế và lực đất nước tích lũy qua nhiều thế hệ, cùng đường lối đối nội, đối ngoại đúng đắn của Đảng.

Tại Đại hội XIII, lần đầu tiên trong chủ đề của Đại hội và trong các văn kiện chính trị đề cập đến “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là một nét mới và là dấu ấn rất quan trọng, mang theo di sản của khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn đưa dân tộc Việt Nam “bước tới đài vinh quang”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Văn kiện cũng khẳng định rõ việc tiếp tục “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” là cơ sở lý luận cho việc thực hiện.

Học tập, vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh để mỗi cá nhân được tiếp thêm động lực, vun bồi bản lĩnh chính trị; đồng thời cũng là cách thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với Bác.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH