Việt Nam và Tonga thiết lập quan hệ ngoại giao

Việt Nam và Tonga thiết lập quan hệ ngoại giao

Công binh Nhật Bản làm đường kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Công binh Nhật Bản làm đường kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina: Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư song phương

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina: Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư song phương

“Cột mốc vàng” kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada

“Cột mốc vàng” kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada

Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran

Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang dự Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ai Cập

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang dự Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ai Cập

Ngoại giao kinh tế: Tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Venezuel

Ngoại giao kinh tế: Tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Venezuel

Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ

Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ