Kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile

Kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp

Việt Nam và Trinidad và Tobago thiết lập quan hệ ngoại giao

Việt Nam và Trinidad và Tobago thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày 2-12-1960: Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày 2-12-1960: Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Algeria

Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Algeria