Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ: Kỳ vọng về một “định vị mới” quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ: Kỳ vọng về một “định vị mới” quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản

Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông tin đậm nét về việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam

Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông tin đậm nét về việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam

Việt Nam và Tonga thiết lập quan hệ ngoại giao

Việt Nam và Tonga thiết lập quan hệ ngoại giao

Công binh Nhật Bản làm đường kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Công binh Nhật Bản làm đường kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản