Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy- Trưởng Ban Chỉ đạo 94 Thành ủy Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương 94, Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

leftcenterrightdel

Các đồng chí chủ trì hội nghị. 

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. 

leftcenterrightdel

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông báo tình hình, kết quả, kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền trước các sự kiện chính trị của đất nước, các vấn đề dư luận quan tâm, nhất là các vấn đề liên quan đến nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Đặc biệt, làm rõ vai trò nòng cốt của từng cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, công tác thông tin tuyên truyền xây dựng trận địa tư tưởng của Đảng, phê phán những tư tưởng, nhận thức sai trái. Các đại biểu đã  thảo luận, trao đổi các giải pháp tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chỉ đạo Trung ương 94; chủ động tham mưu, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp thông tin tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng tại mỗi cơ quan đơn vị. Tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với qụốc phòng và an ninh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế; chủ động, tích cực xây dựng, phát triển lực lượng, trang bị phương tiện, công nghệ quản lý và rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng.

Hội nghị đã thống nhất các biện pháp thời gian tới tiếp tục tham mưu, chỉ đạo tổ chức và phối hợp hoạt động của các cơ quan; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông và kênh thông tin tuyên truyền miệng; phối hợp nghiên cứu nắm, đánh giá tình hình, bảo đảm an ninh tư tưởng, văn hóa; kịp thời kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết những vấn đề bất cập trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm môi trường pháp lý rõ ràng, công khai, minh bạch, góp phần đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại các thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định của đất nước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: LÊ DUY HỒNG