Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về quản lý biên chế, chủ trì hội nghị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ cùng dự.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe tóm tắt kết quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021; trao đổi, thảo luận đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026, làm cơ sở tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, công tác quản lý biên chế, thực hiện tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm là những vấn đề lớn, hết sức hệ trọng, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, phải căn cứ và bám sát các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, nhiệm vụ tinh giản biên chế phải gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm, cải cách tiền lương, cải cách hành chính; tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý biên chế, trong đó tăng thẩm quyền và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý biên chế ở địa phương. BCĐ cần khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: TTXVN