Phát biểu tại cuộc gặp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài thông tin, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tăng về số lượng và mở rộng về thành phần, với khoảng 6 triệu người ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% kiều bào sinh sống tại các nước phát triển.

Số lượng người Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động, kết hôn, đầu tư… tiếp tục tăng. Cùng với sự gia tăng về số lượng, vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

leftcenterrightdel

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại cuộc gặp. 

Kiều bào tiếp tục có nhiều hoạt động hướng về quê hương, phát huy vai trò là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lượng kiều hối chuyển về nước năm 2023 tăng trưởng 25-30% so với năm 2022. Các hội đoàn Người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được củng cố và phát triển cả về lượng và chất, đóng vai trò nòng cốt, tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương, đồng thời hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống ở nước sở tại.

Tổng kết năm 2023, công tác nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị, triển khai chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh; công tác đại đoàn kết, vận động người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; việc hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai tích cực, kịp thời, thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng kiều bào. Công tác thông tin, tuyên truyền tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được đẩy mạnh và ngày càng chuyên nghiệp, bảo đảm phản ánh đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời về tình hình đất nước và những vấn đề kiều bào quan tâm.

leftcenterrightdel
Quang cảnh cuộc gặp. 

Năm 2024, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và toàn diện hơn theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; đồng thời bám sát những nhiệm vụ được giao trong nghị quyết và Chương trình hành động của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, nhằm thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào hướng về quê hương.

HÀ PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.