Phiên họp có sự tham gia của 150 trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, lãnh đạo và cán bộ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Cục Lãnh sự. Phiên họp tập trung đánh giá những kết quả đạt được kể từ Hội nghị Ngoại giao 31 đến nay; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và trao đổi về phương hướng công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân trong thời gian tới.

leftcenterrightdel

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TIÊU NGUYỄN 

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nêu rõ, các cơ quan đại diện tiếp tục bám sát, triển khai những nhiệm vụ nêu rõ trong Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026; đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động vận động kiều bào, nhất là thế hệ trẻ gắn kết với quê hương. Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện đẩy mạnh phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước; chú trọng chăm lo, hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, hội nhập xã hội sở tại; tăng cường hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền tới cộng đồng.

Về công tác bảo hộ công dân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, gấp rút hoàn thiện quy chế, quy trình xử lý công tác bảo hộ công dân; đa dạng hóa hình thức tiếp nhận, xử lý thông tin, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề khẩn cấp/khủng hoảng. Cùng với đó, các cơ quan đại diện chú trọng công tác đánh giá, dự báo, cảnh báo về khủng hoảng, thảm họa để sớm có phương án xử lý phù hợp, giảm thiểu những tác động tiêu cực; chủ động thông tin, truyền thông nhanh chóng, kịp thời, chính xác về các vụ việc bảo hộ công dân bằng nhiều hình thức, đặc biệt các vụ việc được dư luận quan tâm.

Phiên họp đã nghe 8 tham luận và nhiều ý kiến thảo luận của các trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với kinh nghiệm phong phú từ các địa bàn khác nhau trong công tác phát huy nguồn lực, đại đoàn kết, vận động kiều bào và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở sở tại củng cố địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống cũng như trong công tác bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

PHƯƠNG LINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.