Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì. 

Cùng dự có: Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và bí thư các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đại biểu Quân đội có Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đã quan tâm, đổi mới công tác dân vận, hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; nêu cao vai trò giám sát, phản biện, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia, quyết định chính sách liên quan đến cuộc sống, những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, xây dựng “chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân. 

Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận; phổ biến, quán triệt và kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản, tổ chức sơ kết, tổng kết các quyết định, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác dân vận của Đảng; xây dựng chương trình và triển khai thực hiện công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị của địa phương, các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân theo hướng sát thực, hiệu quả, gắn với cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện luật dân chủ ở cơ sở. 

Năm 2023, cả nước có 183.676 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký, trong đó, các cấp có thẩm quyền đã công nhận 120.622 mô hình, gồm 75.340 mô hình tập thể, 45.282 mô hình cá nhân. Có 281 cuộc thi, hội thi về công tác dân vận, "Dân vận khéo"; 3.790 tin, bài, phóng sự công tác dân vận; 12.911 tập thể và 18.492 cá nhân được khen thưởng, biểu dương vì có thành tích trong công tác dân vận. 

leftcenterrightdel

 Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực ban Dân vận Trung ương trình bày báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận tập trung vào thực tiễn công tác của địa phương, đơn vị; làm rõ hơn những kết quả đạt được; bổ sung, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện; đóng góp những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện công tác dân vận nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương các thành tích, kết quả công tác dân vận năm 2023, đồng thời ghi nhận, tiếp thu kiến nghị đề xuất của các địa phương, ban, ngành.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu: Năm 2024, Ban Dân vận Trung ương thực hiện thật tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của các Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo; tham mưu việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dân chủ cơ sở, dân chủ trực tiếp; nắm bắt tâm tư nguyện vọng những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Nhấn mạnh đến vai trò của nhân dân, đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, vì dân nhân, do nhân dân làm chủ. Cơ quan dân vận các cấp cần tham mưu, phối hợp tổ chức tốt vận động, tuyên truyền tạo nên sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân với Đảng; tạo mọi điều kiện và cơ hội để nhân dân tham gia vào quá trình phát triển của đất nước, tham gia xây dựng Đảng và quan tâm thực sự đến quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân, “việc gì có lợi cho nhân dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho nhân dân thì hết sức tránh” theo lời Bác Hồ đã dạy.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.