Đánh giá cao những kết quả Ban Dân vận Trung ương đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay, nhất là kết quả trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, Ban Dân vận Trung ương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư chủ trương lớn về công tác dân vận. 

leftcenterrightdel
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. 

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và tương quan với các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Để công tác dân vận đạt kết quả toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, nhất là trong 6 tháng cuối năm 2024, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án được giao; thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của các Ban Chỉ đạo về công tác dân vận; kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết vấn đề phức tạp phát sinh; thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục phát huy tốt cơ chế phối hợp công tác các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Ban Dân vận Trung ương chủ động, nắm sát hơn nữa tình hình nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc và cốt cán tôn giáo; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc...

Ban Dân vận Trung ương chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phục vụ xây dựng văn kiện và chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phối hợp, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; tích cực phát hiện, nhân rộng mô hình điển hình; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" theo hướng thiết thực gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dân vận và các hoạt động kỷ niệm 95 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng vào năm 2025.

Đồng thời, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng cơ quan gắn với xây dựng Đảng bộ, nòng cốt là quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; chăm lo đời sống của công chức, viên chức người lao động.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.