Sau khi nghe các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài phát biểu ý kiến, nêu các đề xuất, kiến nghị; các bộ, ngành, địa phương phát biểu giải đáp về cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong 2 năm vừa qua, cả ở trong nước và công tác nước ngoài, ông đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ với các hiệp hội, các doanh nghiệp nước ngoài. Đặc biệt, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng đã có các cuộc làm việc với các doanh nghiệp để ứng phó với những khó khăn, phức tạp.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Nhân hội nghị này, Thủ tướng cảm ơn, chia sẻ với các doanh nghiệp FDI cả trong phòng, chống dịch Covid-19 và đóng góp vào ổn định, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, thời gian qua, tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, khó dự báo, nhất là những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ do đại dịch Covid-19; kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm, lạm phát tăng cao; tại Việt Nam kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm. Hiện nay, kinh tế đang phục hồi nhanh, tăng trưởng khá.

Đạt được những kết quả quan trọng đó do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân cả nước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế. “Chính phủ Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn sự chung tay, đồng hành, chia sẻ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nói riêng trong thời qua; nỗ lực cùng Việt Nam “vượt qua thách thức”, duy trì và từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhận định về tình hình thời gian tới, Thủ tướng cho biết, thế giới vẫn có nhiều chuyển biến khó lường, khó khăn, phức tạp; song Việt Nam tiếp tục sát cánh cùng thế giới để thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân toàn thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho rằng, bên cạnh những khó khăn, thách thức, chúng ta cũng có không ít cơ hội, thời cơ, vì “Non cao cũng có đường trèo, đường có hiểm nghèo cũng có lối đi”, do đó chúng ta cần chung tay trên tinh thần “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, “biến nguy thành cơ” để cùng nhau phát triển.

Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Việt Nam ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; điều hành hài hòa, hợp lý, hiệu quả, hỗ trợ lẫn nhau giữa các chính sách tiền tệ - tài khóa; triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, minh bạch.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Việt Nam tạo mọi điều kiện để có môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam “với tinh thần bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, người lao động, bảo vệ môi trường; “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất hướng đến các chuẩn mực của OECD, đó là giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô; tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế pháp luật, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực; phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistics và chi phí hành chính; xây dựng môi trường - chính sách ổn định, có tính dự báo cao, thực thi minh bạch và trách nhiệm giải trình.         

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trước đó, Chính phủ Việt Nam đã tổ chức các hội nghị về phát triển lành mạnh, bền vững thị trường vốn, bất động sản, thị trường lao động...

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho biết, đối với đầu tư nước ngoài, Việt Nam chủ trương thu hút, hợp tác đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Đồng thời, ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. 

Thủ tướng kỳ vọng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng cường sự liên kết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Theo Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam xác định tiếp tục thực hiện các trọng tâm chỉ đạo, điều hành là “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm, 1 kiên quyết không". Với tinh thần đó, Chính phủ thực hiện điều hành theo tư duy: Đảm bảo ổn định trong sự bất định; giữ được chủ động trong thế bị động; kiên định, nhất quán trong điều kiện chịu tác động nhiều chiều cả bên trong và bên ngoài; có công cụ kiểm soát rủi ro, trong điều kiện suy thoái, khủng hoảng có thể xảy ra; thiết lập phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh lành mạnh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhân hội nghị này, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả; tập trung tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực”.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành rà soát toàn diện các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; có kế hoạch kịp thời, hiệu quả, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, bất cập trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh; rà soát, đánh giá và chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón làn sóng đầu tư mới, nhất là các dự án có tính lan tỏa cao; nghiên cứu tạo hành lang pháp lý đối với các hình thức, phương thức đầu tư mới, hợp tác công - tư để thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng lưu ý, ưu tiên phát triển một số lĩnh vực cụ thể thuộc công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo bước đột phá trong hình thành năng lực sản xuất mới gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đề xuất xây dựng các trung tâm logistics có quy mô lớn; tập trung nâng cao năng suất lao động, trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Đối với các hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần hợp tác cùng có lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam; sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, tiến tới mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp, hiệp hội đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên đầu tư với lợi ích Nhà nước và nhân dân trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; nghiêm túc tuân thủ luật pháp, điều kiện về phát triển bền vững và các quy định về an ninh – quốc phòng; đề cao trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường; chú trọng tạo việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động; làm tốt công tác an sinh xã hội.

Các nhà đầu tư đẩy mạnh xây dựng, áp dụng những mô hình quản lý mới, thực hiện đổi mới mô hình hướng tới kinh doanh xanh, công nghệ xanh và phát triển bền vững tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển; đầu tư vào những lĩnh vực, ngành nghề mới có giá trị gia tăng cao; công nghệ kỹ thuật, khoa học hiện đại.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Thủ tướng đề nghị các Hiệp hội kịp thời cung cấp và báo cáo các vướng mắc, khó khăn của các hội viên trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời kiến nghị, đề xuất các chính sách, pháp luật phù hợp.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả, thành công và bền vững tại Việt Nam; tin tưởng rằng, với sự nỗ lực và hợp tác chặt chẽ, các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh của các bạn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng đến sự phát triển bền vững của các bên; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng; người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; không ai bị bỏ lại phía sau.

HUY LÊ