Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, song nhờ nỗ lực, phấn đấu, tỉnh Bình Dương vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt kinh tế có mức tăng trưởng khá cao. Dự kiến cả năm 2022, tỉnh đạt và vượt 30/34 chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc: Ảnh: Dương Giang

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, chuyến công tác của Thủ tướng tới tỉnh Bình Dương, sau khi làm việc với TP Hồ Chí Minh tiếp nối chuỗi làm việc với các tỉnh, thành phố thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, bày tỏ ấn tượng về Bình Dương năng động, có kinh tế và công nghiệp phát triển, được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn gắn bó để phát triển, gần đây Bình Dương luôn nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, sau khi phân tích thời cơ, thuận lợi, thách thức, khó khăn, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Bình Dương phải phát triển nhanh, hài hòa, bao trùm, bền vững; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, hiệu quả; đảm bảo an sinh xã hội...

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành tỉnh Bình Dương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quyền hạn thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước các vấn đề này sinh; phát huy tối đa nội lực ở các cấp, kết hợp với ngoại lực; kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại để cùng cả nước phát triển; thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Về các đề xuất, kiến nghị của Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý xem xét và cơ bản đồng tình với ý kiến của các bộ, ngành. Cùng với cho ý kiến đối với từng kiến nghị cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bình Dương để giải quyết, trên cơ sở đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình chung và đặt trong mối quan hệ với cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước, trên tinh thần tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để khơi thông cho sự phát triển, không vướng mắc nào là không thể xử lý.

Trong đó, xác định rõ vấn đề gì, ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai để xử lý. Những vấn đề thuộc thầm quyền của bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó xử lý; những vấn đề thuộc nhiều bộ, ngành, địa phương thì phải phối hợp xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền để xử lý.

Thủ tướng tin tưởng, với tinh thần “đã cố gắng rổi, cố gắng hơn nữa; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao; làm việc phải có trọng tâm, trọng điểm; làm việc nào dứt điểm việc đó”, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, doanh nghiệp tỉnh Bình Dương sẽ đạt nhiều kết quả cao hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo; góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

HUY LÊ