Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hoà Bình đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2022, Hòa Bình đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 9,03%; GRDP bình quân đầu người tăng 12,01%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2%. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 51,5%. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, 55% xã đạt nông thôn mới; có 123 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hòa Bình; phân tích các tiềm năng, thế mạnh và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển tỉnh Hòa Bình; giải đáp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả tích cực về kinh tế-xã hội, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng cho rằng, Hòa Bình có vị trí chiến lược rất quan trọng, là địa phương cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; có nhiều kho tàng văn hoá đặc sắc của đồng bào các dân tộc, tiêu biểu nhất là văn hóa Mường với các di sản nổi tiếng như Mo Mường, Sử thi Đẻ đất đẻ nước...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ rõ, mặc dù có tiềm năng, lợi thế, song tỉnh Hòa Bình vẫn còn những hạn chế, phát triển chưa xứng với tiềm năng như: Quy mô kinh tế còn nhỏ; chất lượng tăng trưởng chưa cao, chưa bền vững; thu ngân sách còn khiêm tốn; du lịch chưa thực sự bền vững, hiệu quả kinh tế chưa cao; công tác quy hoạch, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế; công tác quản lý đất đai, khoáng sản còn bất cập; một số di sản văn hóa phi vật thể, nét đẹp truyền thống có nguy cơ mai một; đời sống nhân dân nhiều nơi còn khó khăn...

Cùng với nêu các quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Hòa Bình thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng yêu cầu Hòa Bình tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đặc biệt là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với tỉnh vào ngày 22-3-2022.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng - coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên của tỉnh, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối liên hoàn trong nội tỉnh, giữa các tỉnh trong vùng, giữa vùng với cả nước và quốc tế. Trong đó ưu tiên xây dựng đường liên kết vùng, các cao tốc nối Hòa Bình với Hà Nội, nối Hòa Bình với Sơn La, vùng Tây Bắc.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Hòa Bình phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, trước mắt rà soát, củng cố các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc và con người Hòa Bình.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. 

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, Hòa Bình tiếp tục giữ vững an ninh, quốc phòng; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong phòng, chống ma túy; coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đây đều là những đề xuất chính đáng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Thủ tướng ghi nhận, song phải nghiên cứu phù hợp với tình hình và nguồn lực; lưu ý các bộ, ngành và tỉnh Hòa Bình phối hợp, thúc đẩy giải quyết theo thẩm quyền.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu làm hồ sơ ngay trong tháng 3 để đề nghị công nhận 2 di chỉ Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành (huyện Lạc Sơn) là di chỉ quốc gia đặc biệt; trong năm 2023 phải lập xong hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận nền văn hóa Hòa Bình là di sản thế giới đại diện cho nhân loại.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ cơ bản chỉ hỗ trợ về mặt cơ chế, chính sách, ý tưởng và tạo điều kiện để tỉnh triển khai thực hiện; còn về kinh phí nguồn ngân sách Trung ương có hạn và phải chi theo quy định, thứ tự ưu tiên; đề nghị tỉnh Hòa Bình phát huy tinh tính tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo huy động các nguồn lực toàn xã hội để đầu tư phát triển.

HUY LÊ