Cùng tham dự phiên họp tại trụ sở Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần chuyển đổi số là "quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, làm thật, làm quyết liệt, làm ra hiệu quả, ra sản phẩm”, có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Thủ tướng nêu rõ, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng, gắn với 3 trụ cột chính, đó là Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số. 

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê duyệt ngày 10-10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia với 3 mục tiêu chính là: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia; Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

"Chuyển đổi số là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, là nền tảng cho một nền kinh tế hiện đại", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số là rất nặng nề, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ủy ban phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Khẳng định chuyển đổi số gắn với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, gắn với phục hồi kinh tế nhanh và phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay, Thủ tướng đề nghị ủy ban tập trung làm một số việc. Đó là, rà soát thể chế, tháo gỡ vướng mắc cũng như hoàn thiện thể chế phục vụ chuyển đổi số; đầu tư công nghệ, hạ tầng để phát triển chuyển đổi số, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin; huy động nguồn lực, trong đó thúc đẩy hợp tác công - tư, huy động sự đóng góp của người dân; có cơ chế chính sách phù hợp với cơ chế chung nhưng cũng có những ưu tiên để tạo ra động lực phát triển nhanh chuyển đổi số; đổi mới quản trị theo hướng hiện đại để đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số; và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý chuyển đổi số gắn với đầu tư, nâng cấp hạ tầng, công nghệ, dễ xuất hiện tiêu cực, do đó cần thường xuyên kiểm tra, giám sát; phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm liên quan đến quá trình chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu đầu tư cho phát triển chuyển đổi số không dàn trải, tập trung đầu tư cho những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn, phải thiết thực, hiệu quả, có tính lan tỏa, không chạy theo thành tích.

Nêu rõ đây là phiên họp thứ hai của ủy ban sau khi kiện toàn tổ chức, Thủ tướng đề nghị các thành viên ủy ban rà soát, kiểm điểm những việc đã làm được trong 3 tháng đầu năm và đề ra phương hướng công tác trong quý 2, các quý tiếp theo. 

Theo Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số quý I năm 2022 do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng trình bày tại phiên họp, tính đến hết tháng 3-2022, 22/22 bộ, ngành và 63/63 địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số; 17/22 bộ, ngành và 57/63 địa phương đã ban hành chương trình/kế hoạch/đề án chuyển đổi số giai đoạn 5 năm.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 2 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. 

Tốc độ truy cập mạng băng rộng ở Việt Nam quý I-2022 được cải thiện so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt là chỉ số tải xuống ở mạng di động băng rộng tăng khoảng 26%, ở mạng cố định băng rộng tăng khoảng 44%.

Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh là 70,91%; tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh là 85,08%; tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang băng rộng là 68,8%.

Các cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho Chính phủ số được đẩy mạnh triển khai, là điều kiện tiên quyết để triển khai Chính phủ số. Trong đó, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc có khoảng 23 triệu dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có trên 7 triệu trẻ em được cấp số định danh cá nhân theo quy định; trên 4,5 triệu dữ liệu đăng ký kết hôn; trên 3,2 triệu dữ liệu đăng ký khai tử.

Tỷ lệ dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 là 97,3% (chiếm 52,33% tổng số thủ tục hành chính); tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ là 17,17%, tương đương quý I-2021; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến là 24,75%, tăng 8,82% so với quý I-2021.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp với 3.552 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp truy cập thuận tiện (một cửa) đến dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước các cấp. Trong quý I-2022, cổng đã có trên 167.000 tài khoản đăng ký; trên 14 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 332.000 lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích từ cổng; trên 510.000 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng; trên 163.000 giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 366 tỷ đồng.

Hệ thống hóa đơn điện tử đã được triển khai toàn quốc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong quý I-2022, cơ quan thuế đã tiếp nhận xử lý 77.732.636 hóa đơn điện tử.

Ước tính tổng doanh thu kinh tế số quý I-2022 khoảng 53 tỷ USD, đóng góp khoảng 10,2% GDP, trong đó kinh tế số nền tảng có tốc độ tăng trưởng 28%, đạt doanh thu 8 tỷ USD, còn lại là kinh tế số ICT và kinh tế số ngành, với tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng 15%. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới tính đến hết tháng 2-2022 đạt 65.329 doanh nghiệp, tăng 487 doanh nghiệp so với năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số- đã chỉ đạo năm 2022 lấy người dân là trung tâm. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn định hướng đưa hoạt động của người dân lên môi trường số bằng các nền tảng số Việt Nam để hướng tới phát triển một xã hội số; xã hội số phát triển cũng là điều kiện thuận lợi để phát triển chính phủ số, kinh tế số.

Để tạo bước đột phá chuyển đổi số thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông xin đề xuất Thủ tướng Chính phủ ủng hộ chủ trương và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai các nội dung để kiện toàn bộ máy tổ chức, bảo đảm nguồn nhân lực, nguồn kinh phí cho chuyển đổi số.

Tại phiên họp, các thành viên ủy ban đã thảo luận về nội dung Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số quý I năm 2022 và thông tin những nhiệm vụ đã đạt được của các bộ, ngành, đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong thời gian tới.

HUY LÊ