Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2021).

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội dự phiên họp. Ảnh: VPQH 

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tại phiên thảo luận đã có 14 đại biểu phát biểu; trong đó, đa số ý kiến đại biểu thống nhất với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về kết quả, ý nghĩa, tên gọi, phạm vi, đối tượng, mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình; về sự trùng lặp với chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; về các dự án thành phần, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững, cơ chế quản lý, điều hành, nguồn lực của Chương trình; về cơ chế, giải pháp thực hiện Chương trình; dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia… Kết thúc nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Từ 9 giờ 50, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tại phiên thảo luận đã có 17 đại biểu phát biểu và 01 đại biểu tranh luận.  Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất với sự cần thiết đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đồng thời các đại biểu cũng tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề như: về sự phù hợp với Chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH và quy hoạch có liên quan, phân chia thành các dự án thành phần; về mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 11 nội dung, 6 đề án chương trình trọng tâm của chương trình; về phạm vi chương trình và xử lý trùng lặp với các chương trình mục tiêu quốc gia khác; về cơ cấu nguồn vốn, khả năng huy động vốn; công tác điều hành, thực hiện Chương trình; về các mục tiêu cụ thể của Chương trình; về đề nghị sớm hoàn thiện thể chế pháp luật, đặc biệt là sớm sửa đổi Luật Đất đai để đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, giải phóng nguồn lực đất đai, ứng dụng khoa học, công nghệ, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp; tiếp tục rà soát quy định về các tiêu chí nông thôn phù hợp thực tiễn; đẩy mạnh truyền thông về cơ sở hạ tầng thông tin cho các xã vùng sâu, vùng xa…

Kết thúc nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về: Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tại phiên thảo luận đã có 25 đại biểu phát biểu ý kiến; đa số ý kiến đại biểu đều thống nhất với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp chiều 27-7. Ảnh: VPQH

Về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025, các đại biểu cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu thu, chi, bội chi, nợ công của giai đoạn 2021-2025; đồng thời, đề nghị cần xây dựng các kịch bản thực hiện tài chính 5 năm cho từng giai đoạn đảm bảo việc đề ra các nhiệm vụ có khả năng thực thi cao; đề nghị Chính phủ cần lưu ý trong điều hành để đảm bảo an toàn nền tài chính Quốc gia và Chính phủ cần nghiên cứu, sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước cho phù hợp thực tiễn; tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng thuế, khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện một số luật thuế; hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn với đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; ưu tiên ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện đồng bộ cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng đầu tư của nhà nước. Số tăng thu và tiết kiệm chi NSNN hàng năm cần ưu tiên dành để giảm bội chi NSNN theo quy định của Luật NSNN. Chỉ chi NSNN trong khả năng của nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ. Phải chủ động bố trí nguồn để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid19, thực hiện chiến lược vắcxin và đảm bảo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình...

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các đại biểu cơ bản thống nhất với mục tiêu, định hướng, tổng số vốn, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn, giải pháp thực hiện của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đề nghị cần ưu tiên vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ; nghiên cứu ưu tiên bố trí nguồn vốn kịp thời trong lĩnh vực KHCN, trước mắt là nguồn vốn cho phát triển công nghệ sản xuất vaccine phòng chống Covid-19; bố trí nguồn vốn cho lĩnh vực giao thông, lĩnh vực văn hóa giáo dục, dạy nghề, đầu tư nhân lực chất lượng cao; bổ sung danh mục nhà ở xã hội, đặc biệt cho công nhân vào danh mục đầu tư công; về giải pháp để đảm bảo nguồn thực hiện kế hoạch trên cơ sở giữ vững an toàn nợ công; quyết định đầu tư, triển khai dự án phải cân đối với nguồn thực tế hàng năm, tránh dàn trải, thiếu vốn; về việc thực hiện các văn bản pháp luật về đầu tư công, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát quản lý vốn đầu tư công; tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong công tác quản lý vốn đầu tư công; về đề nghị sớm đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa hệ thống pháp luật; đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư công…

Kết thúc nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 17 giờ 00, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành các nội dung sau đây:

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này, kết quả như sau:

- Về mục 1, mục 2 của dự thảo Nghị quyết: mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu, có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.59% tổng số ĐBQH); trong đó: có 471 đại biểu tán thành (bằng 94.39% tổng số ĐBQH); 04 đại biểu không tán thành (bằng 0.80% tổng số ĐBQH); 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.40% tổng số ĐBQH).

- Về mục 3.5 của Dự thảo Nghị quyết: đẩy mạnh xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại trong nhóm các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, có 472 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.59% tổng số ĐBQH); trong đó: có 471 đại biểu tán thành (bằng 94.39%); 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% tổng số ĐBQH).

- Về toàn bộ dự thảo Nghị quyết: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.59% tổng số ĐBQH); trong đó, có 475 đại biểu tán thành (bằng 95.19%); 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.40% tổng số ĐBQH).

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này, kết quả như sau:

- Về Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.59% tổng số ĐBQH), trong đó: có 476 đại biểu tán thành (bằng 95.39% tổng số ĐBQH); có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% tổng số ĐBQH).

 - Về Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.39% tổng số ĐBQH), trong đó có 461 đại biểu tán thành (bằng 92.38% tổng số ĐBQH); 13 đại biểu không tán thành (bằng 2.61% tổng số ĐBQH), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.40% tổng số ĐBQH).

Nội dung 4: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này, kết quả như sau: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.39% tổng số ĐBQH), trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 94.59% tổng số ĐBQH), 04 đại biểu không tán thành (bằng 0.80% tổng số ĐBQH).

Thứ Tư, ngày 28-7-2021Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường: i) tiến hành các thủ tục thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Toàn án nhân dân tối cao; ii) thông qua các nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; iii) phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Từ 11 giờ 05 phút, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành các thủ tục phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Từ 16 giờ 40, Quốc hội họp phiên bế mạc (Lễ bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp)

LÊ THẮNG