Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Trưởng đoàn Kiểm tra số 3 chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trưởng đoàn Kiểm tra Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trong triển khai nội dung công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là những năm gần đây.

Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: Nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên, chủ động, quyết liệt, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trọng tâm là kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân, đảng viên vi phạm trong các vụ án, vụ việc, bảo vệ người dám đấu tranh chống tham nhũng; quyết tâm ngăn chặn tệ “tham nhũng vặt”.

TTXVN