Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kiểm tra; chủ động, trách nhiệm, chuẩn bị tốt nội dung được kiểm tra; phối hợp tích cực, hiệu quả với đoàn kiểm tra của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, ban hành các văn bản cụ thể hóa tương đối đầy đủ để triển khai thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

leftcenterrightdel

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 2 phát biểu. Ảnh: Báo Phú Yên

Đồng chí Phan Đình Trạc đã ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Chỉ đạo khẩn trương ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên lãnh đạo, chỉ đạo có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với tình hình, đặc điểm của tỉnh; tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị, bảo đảm thực hiện đúng quy định để phục vụ công tác nhân sự, thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp sắp tới; quan tâm thực hiện chuyển trọng tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ sang vấn đề chính trị hiện nay để nhận diện, phát hiện, xử lý kịp thời các dấu hiệu, biểu hiện suy thoái, vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; tiếp tục chăm lo kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng khắc phục hạn chế, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian tới.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Tuy Hòa và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.