Hội đàm để trao đổi về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; những định hướng lớn tại đại hội của mỗi đảng về công tác xây dựng Đảng; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian qua và trao đổi một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ký kết hợp tác. Ảnh: TTXVN 

Trong đó, hai bên nhất trí thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường hợp tác, duy trì việc trao đổi đoàn đại biểu cấp cao và cấp vụ của hai ban, với nội dung thiết thực gắn với công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; phối hợp tham gia, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong năm 2022. Kết thúc cuộc hội đàm, đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Sisay Leudetmounsone đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2022-2026.

TTXVN