Cụ thể, công bố kết quả kiểm phiếu, đại biểu Bùi Văn Cường (Gia Lai), Trưởng Ban kiểm phiếu cho biết: Có 490/494 đại biểu có mặt bỏ phiếu, trong đó có 483 phiếu đồng ý (bằng 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Tờ trình nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng được 480/480 đại biểu (bằng 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội) bấm nút thông qua sau đó.

Như vậy, căn cứ vào nội quy kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Sau đó, lễ tuyên thệ trang trọng của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân trước Quốc hội được tiến hành. Tại lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi- Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước đồng bào và cử tri cả nước, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, tôi sẽ cùng với tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tất cả các đại biểu Quốc hội khóa XIV phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm của Quốc hội Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các chức năng: Lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tôi sẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội ta thực sự là một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

NGUYỄN THẢO