Trước tiên, với 96,99% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Phạm Bình Minh. 

Tiếp đó, với 95,97% đại biểu tán thành, Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với hai đồng chí: Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. 

leftcenterrightdel
Quốc hội chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với hai đồng chí: Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. 

Hai đồng chí Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đều được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ vào tháng 11-2013. Qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội, hai đồng chí luôn được đánh giá là đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trước đó, tại phiên bất thường xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra vào ngày 30-12-2022 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định biểu quyết, thống nhất để hai đồng chí này thôi giữ chức vụ: 

- Đồng chí Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

- Đồng chí Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Phạm Bình Minh sinh ngày 26-3-1959. Quê quán xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật và Ngoại giao.

Trước khi thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Phạm Bình Minh là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (từ tháng 5-2006 đến tháng 1-2009); Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (từ tháng 1-2009 đến tháng 1-2011), XI, XII, XIII.

Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Đồng chí Phạm Bình Minh từng trải qua nhiều cương vị ở Bộ Ngoại giao như: Thứ trưởng, Thứ trưởng Thường trực, Bộ trưởng, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 4-2021 đến nay, đồng chí Phạm Bình Minh là Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ.

 

Đồng chí Vũ Đức Đam sinh ngày 3-2-1963. Quê quán xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Chuyên môn nghiệp vụ: Điện cơ, Luật, Kinh tế. Học hàm, học vị: Phó Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế. 

Trước khi thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII.

Đồng chí từng trải qua nhiều cương vị như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 11-2013 đến nay, đồng chí là Phó thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2020 đến tháng 8-2021, đồng chí cũng là trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

 

THẢO NGUYÊN - CHIẾN THẮNG