Dự buổi làm việc có đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận.

Qua nghe báo cáo kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; tình hình kinh tế, xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh và ý kiến các đại biểu, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình thời gian qua. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Quảng Bình là địa phương được Tiểu ban Văn kiện lựa chọn để khảo sát bởi có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh; là quê hương giàu truyền thống cách mạng... Thời gian qua, Quảng Bình đã tranh thủ thời cơ, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội, du lịch và có nhiều thành tựu trong công tác xây dựng Đảng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh. Quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng nhanh; GRDP năm 2023 gấp tới 180 lần so với năm 1990 (từ 307,7 tỷ đồng năm 1990 tăng lên 55.330 tỷ đồng năm 2023). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp, dịch vụ có mức tăng trưởng cao; chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo được quan tâm đầu tư phát triển.

Năm 2023, công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng đến 80,8%. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, du lịch có sự chuyển biến mạnh mẽ, kéo theo nhiều ngành dịch vụ khác phát triển. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết được phát huy; giáo dục đào tạo tiếp tục được chú trọng phát triển toàn diện, đổi mới; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng. Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh Quảng Bình để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

* Cùng ngày, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã đến khảo sát Cụm trang trại điện gió B&T; kiểm tra, tặng quà động viên các đơn vị thi công dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.

Tin, ảnh: MINH TÚ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.