Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và một số ban, sở, ngành trực thuộc; đại biểu lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí, chủ quản nhà xuất bản, lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà xuất bản ở TP Hồ Chí Minh và 32 địa phương khu vực phía Nam.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi trong 4 quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7-10-2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27-2-2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28-2-2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 28-2-2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí. Hội nghị cũng giới thiệu, trình bày dự thảo Đề án về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2025).

Phát biểu quán triệt mục đích, ý nghĩa của hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh sự quan trọng của các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng được quán triệt tại hội nghị, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, vai trò trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; có tác động trực tiếp đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong cả nước.

Nội dung các quy định thể hiện nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và phát triển, cần được quán triệt, triển khai nghiêm túc, bài bản, thật sự đi vào cuộc sống, áp dụng thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị.

leftcenterrightdel

Các đồng chí chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng.  

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc ban hành Quy định số 100-QĐ/TW và Quy định số 101- QĐ/TW đã tiếp tục khẳng định và làm rõ vai trò lãnh đạo trực tiếp và thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ cơ quan báo chí, nhà xuất bản; là cơ sở chính trị để sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản có bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và “sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW, đồng chí Lê Hải Bình, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi của quy định. Theo đó, quy định được ban hành với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng môi trường internet, mạng xã hội Việt Nam văn minh, lành mạnh, an toàn.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định số 99-QĐ/TW, nêu rõ quy cách cờ Đảng, nguyên tắc, đối tượng sử dụng và thời gian treo cờ Đảng; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện quy định này; góp phần tạo sự thống nhất trong sử dụng cờ Đảng, hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự trang nghiêm của Đảng, qua đó giáo dục, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời thảo luận, trao đổi, tìm giải pháp để triển khai thực hiện tốt các quy định của Ban Bí thư, hoàn thiện dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đáp ứng tốt mục đích, yêu cầu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh yêu cầu phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định mới của Ban Bí thư trong thực tế. Trên cơ sở hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, vận dụng cho đúng các quy định.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cần xác định rõ việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các quy định trên là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; thông tin, báo cáo kết quả thực hiện quy định ở các cấp theo từng quý, từng năm; biểu dương, khen thưởng các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả; kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Tuyên giáo Trung ương để có chủ trương chỉ đạo kịp thời, sát hợp tình hình thực tế.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG