leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Tổng biên tập của 400 cơ quan báo, tạp chí, xuất bản và lãnh đạo cơ quan chủ quản; lãnh đạo các tỉnh thành phía Bắc. Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân tham dự hội nghị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lại Xuân Môn quán triệt mục đích ý nghĩa của hội nghị.

Hội nghị tập trung quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. gồm: Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27-2-2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 100-QĐ/TW ngày 28-2-2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28-2-2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; Xây dựng Kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925/ 21-6-2025).

leftcenterrightdel
Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Quán triệt mục đích ý nghĩa của Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đây là hội nghị quan trọng, giúp các đại biểu dự nắm chắc, sâu sắc các văn bản quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành. Trên cơ sở đó để vận dụng vào thực tiễn cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông, hiệu quả, hiệu lực trong các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị…

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị.
leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.  

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi, quan trọng trong 4 quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 1 dự thảo Đề án về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây đều là những nội dung rất quan trọng, liên quan trực tiếp, mật thiết đến công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hằng ngày của cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể.


Các đại biểu dự Hội nghị.

Quy định 100-QĐ/TW và 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành để thay thế 2 Quyết định trước đây với những nội dung thiếu đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan; không còn phù hợp với thực tiễn và những biến chuyển của đời sống xã hội nói chung, đời sống báo chí - xuất bản nói riêng.

Đây là hai Quy định có nhiều điểm mới, đáng chú ý về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cũng như khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản; được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập của các quyết định cũ, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí, xuất bản hiện đại.


Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những điểm mới trong Quy định 100-QĐ/TW và 101-QĐ/TW ngày 28-2-2023 của Ban Bí thư.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc ban hành 2 quy định này đã tiếp tục khẳng định và làm rõ vai trò lãnh đạo trực tiếp và thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ cơ quan báo chí, nhà xuất bản; là cơ sở chính trị để sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản có bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và “sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đối với Quy định số 99-QĐ/TW về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng, thời gian qua, cờ Đảng, bao gồm 5 Chương, 26 Điều, nêu rõ quy cách cờ Đảng, nguyên tắc, đối tượng sử dụng và thời gian treo cờ Đảng; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện quy định này; góp phần tạo sự thống nhất trong sử dụng Đảng kỳ, hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự trang nghiêm của Đảng, qua đó giáo dục, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội là quy định mới, được Trung ương ban hành xuất phát từ tình hình thực tiễn với sự bùng nổ mạnh mẽ các phương tiện truyền thông cá nhân; nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng…

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, 4 quy định mới được quán triệt tại Hội nghị ngày hôm nay là những văn bản rất quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, vai trò trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; có tác động trực tiếp đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong cả nước. Nội dung các quy định được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và phát triển, cần được quán triệt, triển khai nghiêm túc, bài bản, thật sự đi vào cuộc sống, áp dụng thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo QĐND phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đã nghe Dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2025). Đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với báo giới cả nước. Với bề dày truyền thống vẻ vang - 100 năm đồng hành cùng dân tộc để đánh giá, tổng kết, để tự hào nhưng cũng là để cùng nhau xây dựng những chiến lược, kế hoạch, để báo chí cách mạng vững vàng bước sang giai đoạn phát triển mới; cổ vũ, động viên báo giới cả nước tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi lắng nghe các báo cáo viên truyền đạt nội dung các quy định và dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, tìm giải pháp để triển khai thực hiện thật tốt các quy định và dự thảo Đề án nêu trên; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đáp ứng thật tốt mục đích, yêu cầu đề ra..


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, các văn bản mới được quán triệt tại Hội nghị ngày hôm nay là kết quả của quá trình nghiên cứu, sơ kết, tổng kết; đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, quán triệt đầy đủ tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chủ quản báo chí, nhà xuất bản, lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản hiểu đầy đủ, chuẩn xác những quy định mới của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Tuyên giáo Trung ương để có chủ trương chỉ đạo kịp thời, sát hợp tình hình thực tế.

leftcenterrightdel
Các ý kiến trao đổi, giải đáp những nội dung của các quy định được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại Hội nghị.

Các cơ quan tham mưu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam về Đề án Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tiếp thu sâu sắc ý kiến đóng góp của các đại biểu; hoàn thiện dự thảo để làm cơ sở, tiền đề cho việc triển khai kế hoạch kỷ niệm với phương châm như Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của Đảng ta, dân tộc ta, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam, đã nhiều lần khẳng định: Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa; cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng; cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ.

Tin, ảnh: KHÁNH TRÌNH