Tại phiên chất vấn Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ngày 8-6, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (đoàn Quảng Ninh) cho biết, trong thời gian qua, tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần giữ vững ổn định và tạo đà cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đại biểu cho rằng, tham nhũng, tiêu cực là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Một trong những giải pháp cốt lõi để phòng, chống tham nhũng tiêu cực là phải kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực được thực thi trong khuôn khổ.

Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần đề cập việc kiểm soát quyền lực, xác định đây là vấn đề cốt lõi để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết đâu là giải pháp cốt lõi để kiểm soát quyền lực.

leftcenterrightdel

 Phó thủ tướng Lê Minh Khái: Muốn phòng, chống tham nhũng hiệu quả cần kiểm soát được quyền lực. 

Trả lời vấn đề này, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đã đưa ra 8 bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học rất quan trọng là muốn phòng, chống tham nhũng hiệu quả, phải kiểm soát được quyền lực.

Nhấn mạnh việc này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, Phó thủ tướng nêu lý do: Thứ nhất, quyền lực luôn có xu hướng bị tha hóa nếu không kiểm soát; tham nhũng, tiêu cực là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Do đó, kiểm soát quyền lực là việc căn cơ trong phòng, chống tham nhũng, giúp loại bỏ, phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm sai phạm.

Thứ hai, chủ nghĩa cá nhân dẫn đến suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống. Suy thoái này là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng.

Thực tiễn phòng, chống tham nhũng những năm vừa qua cho thấy rằng, phải kiểm soát quyền lực với cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước, Phó thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Phó thủ tướng cho rằng, thực tiễn cho thấy phải kiểm soát quyền lực chặt chẽ tại các cơ quan quản lý nhà nước, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, cần thiết lập được cơ chế kiểm soát quyền lực với người có chức vụ, quyền hạn, nhốt quyền lực vào lồng cơ chế.

Về giải pháp trong thời gian tới, Phó thủ tướng cho rằng, phải hoàn thiện cơ chế thực thi quyền lực nhà nước. Theo đó, cần xác định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan quyền lực nhà nước trong thực hiện quyền hành pháp, tư pháp, lập pháp.

Đồng thời, phải tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử. Bên cạnh đó, phải tăng cường giám sát, kiểm soát thực thi của người có chức vụ, quyền hạn như cơ chế tập trung dân chủ, công khai minh bạch, thực hiện trách nhiệm giải trình.

Đặc biệt, Phó thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh với những người có chức vụ, quyền hạn phải tự soi, tự sửa, tự rèn luyện; phải kết hợp chặt chẽ giữa cơ chế kiểm soát của Đảng, của nhân dân, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vai trò của các tổ chức đoàn thể, báo chí… để phòng, chống tham nhũng tốt hơn.

NGUYỄN THẢO