Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến (online) trong thời gian 60 phút dưới dạng trả lời câu hỏi, trình bày suy nghĩ, quan điểm về vấn đề liên quan đến chủ đề của cuộc thi...

Thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 10-10-2023 đến 0 giờ ngày 10-11-2023. Dự kiến thời gian trao giải từ ngày 25 đến 28-11-2023.

Cuộc thi được tổ chức nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21-2-2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, hình thành một phong trào rộng khắp trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước thường xuyên học tập, tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước qua các thời kỳ, góp phần giáo dục, củng cố tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Từ đó phát huy những giá trị lịch sử truyền thống tốt đẹp, khơi dậy và lan tỏa trong cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động khát vọng lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, thông qua cuộc thi cũng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về giá trị lịch sử truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, bản sắc văn hóa, những yếu tố làm nên sức sống mãnh liệt, sự trường tồn dân tộc qua nhiều biến thiên của thời đại. Phát huy những giá trị truyền thống đó để xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Cuộc thi sẽ tập trung vào những nội dung như: Lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Những cột mốc lớn trong lịch sử gắn với những triều đại, nhân vật lịch sử, những chiến công hiển hách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của những chiến công hiển hách đó. Các tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử dân tộc....

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia cuộc thi; đảm bảo sức lan tỏa và thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Các tỉnh, ngành chỉ đạo các cấp Công đoàn trực thuộc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động thuộc phạm vi quản lý tham gia cuộc thi.

Cùng với Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn Lao động đi kèm thì cơ cấu các giải thưởng như sau: Giải tập thể: 1 giải Nhất có phần thưởng tiền mặt trị giá 7 triệu đồng; 2 giải Nhì có phần thưởng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng/giải; 3 giải Ba có phần thưởng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng/giải.

Giải cá nhân có: 1 giải Nhất phần thưởng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng; 2 giải Nhì phần thưởng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng/giải; 3 giải Ba phần thưởng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng/giải; 20 giải Khuyến khích phần thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng/giải.

VÂN ANH