Kính thưa đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương;

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên

Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng;

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi được cùng đồng chí Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tới dự Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Đại tướng Lương Cường được tặng thưởng Huy hiệu Đảng mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tôi nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Đại tướng Lương Cường đã vinh dự được đón nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng-phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng; chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng toàn thể các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Đồng chí Đại tướng Lương Cường sinh ra trên quê hương Việt Trì, Phú Thọ-vùng đất Tổ thiêng liêng của dân tộc, trong gia đình giàu truyền thống cách mạng; bố đẻ đồng chí là cán bộ Quân đội, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đồng chí là cán bộ phát triển từ người chiến sĩ, được tôi luyện, trưởng thành trong chiến đấu. Đồng chí được đào tạo cơ bản tại Học viện Chính trị, Học viện Quốc phòng; trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn; Phó cục trưởng Cục Cán bộ; Chính ủy Quân đoàn 2; Chính ủy Quân khu 3; Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa XI đến khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Đại tướng Lương Cường luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; trong mọi hoàn cảnh, đồng chí luôn đề cao tính tổ chức, tính kỷ luật, giữ vững nguyên tắc, có phong cách làm việc quyết đoán, thận trọng, khách quan, công tâm, thẳng thắn, chân thành, gần gũi, sâu sát cơ sở, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng chí, đồng đội, cấp trên, cấp dưới, phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Với tình cảm chân thành, trách nhiệm cao, đồng chí luôn tận tình giúp đỡ, bồi dưỡng, truyền thụ những kiến thức, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý cho cấp dưới; luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên trung, người cán bộ, vị tướng của Quân đội; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn, nêu cao và tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trên cương vị Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí đã thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; đề xuất các chủ trương, đối sách, biện pháp xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quốc phòng, an ninh. Trên cương vị Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, với năng lực và bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác, đồng chí đã cùng với tập thể Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân đoàn kết, thống nhất, quán triệt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; chỉ đạo thực hiện hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; với thái độ nghiêm túc, kiên quyết, đồng chí đã đề xuất nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phòng, chống “diễn biến hòa bình”; góp phần làm trong sạch nội bộ, xây dựng, củng cố vững chắc nhân tố chính trị, tinh thần để toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng-phần thưởng cao quý trao tặng đồng chí Đại tướng Lương Cường hôm nay thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với công lao cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Đảng, sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta.

Kính thưa các đồng chí!

Để tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, tôi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn quân và trước hết là toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; đặc biệt là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, gắn với cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ; ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân tích cực học tập, rèn luyện, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện, hoàn cảnh mới; kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chống mọi quan điểm sai trái, thù địch; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một lần nữa, tôi chúc đồng chí Đại tướng Lương Cường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên các cương vị, trọng trách của mình; tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, người đảng viên cộng sản, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội.

Chúc đồng chí Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề của Báo Quân đội nhân dân