Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng nói chung cũng như 60 năm hoạt động và không ngừng lớn mạnh của ngành tuyên giáo tỉnh Điện Biên.

leftcenterrightdel
Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tại buổi lễ. 

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26-6-1963 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về việc “Thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các cấp”, ngành tuyên giáo tỉnh Lai Châu (nay là Lai Châu và Điện Biên) ra đời. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công tác tuyên giáo được hình thành và phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tham mưu cấp ủy, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo trên địa bàn tỉnh. 60 năm qua, ngành tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc và có những đóng góp xứng đáng vào thành quả cách mạng của Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

leftcenterrightdel

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên ôn lại truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh trong 60 năm qua. 

Những năm gần đây, trong bối cảnh diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, công tác tuyên giáo của tỉnh Điện Biên đã tập trung định hướng, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến, tôn vinh các giá trị văn hóa và đạo đức, những tấm gương người tốt, việc tốt, nâng cao đạo đức xã hội, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương; nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

“Để tiếp nối chặng đường thắp lửa niềm tin, ngành tuyên giáo tỉnh Điện Biên sẽ quyết tâm thực hiện phương châm “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”. Mỗi cán bộ, đảng viên ngành tuyên giáo tỉnh là một chiến sĩ trên mặt trận tuyên giáo của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn”, đồng chí Lò Thị Minh Phượng nêu rõ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Mùa A Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mùa A Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu Đảng bộ tỉnh Lai Châu trước đây, nay là Đảng bộ tỉnh Điện Biên luôn xác định công tác tuyên giáo của Đảng là một bộ phận có vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng. 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, đồng chí Mùa A Sơn yêu cầu công tác tuyên giáo phải tiếp tục đóng vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” đối với tiến trình cách mạng của quê hương, đất nước; phải luôn nỗ lực, chủ động, có nhiều phương thức sáng tạo, tăng khả năng dự báo, góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề để tỉnh Điện Biên phát triển hơn nữa.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Cá nhân, tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Điện Biên. 

Tại buổi lễ, ban tổ chức trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Điện Biên tặng các cá nhân, tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi lễ. 

Tin, ảnh: KHÁNH HIẾU