leftcenterrightdel
Đại tá Đỗ Hiệp Thắng (ngoài cùng bên trái) và đoàn công tác kiểm tra hoạt động bảo đảm hậu cần tại bếp ăn cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên.

6 tháng đầu năm 2023, công tác hậu cần đã bám sát chủ trương, chính sách, mệnh lệnh các cấp, tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung trọng tâm của Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, bảo đảm cho nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cấp ủy chỉ huy luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, đổi mới về hình thức, biện pháp.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra việc bảo quản, sắp xếp vật tư hậu cần.

Duy trì có hệ thống, nền nếp, chất lượng từng bước được nâng cao trên các mặt công tác, đặc biệt là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đột xuất và địa bàn trọng điểm. Chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện mọi nhiệm vụ; xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Phát huy dân chủ, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra hoạt động các thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho bộ đội.

Công tác kiểm tra, đôn đốc hậu cần ở các đơn vị được tăng cường, những hạn chế tồn tại ở các đơn vị từng bước được chấn chỉnh kịp thời. Đặc biệt, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất tại chỗ, tự túc đủ 100% rau xanh, chú trọng chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thả cá bảo đảm đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, đã bảo đảm 70,65 tấn rau, củ, quả các loại; 9,95 tấn thịt xô lọc; 4,97 tấn thịt lợn nạc; 8,16 tấn thịt gia cầm…

Quá trình làm việc, đoàn cũng tiến hành kiểm tra thực tế tại Đồn Biên phòng Mường Mươn và kiểm tra theo chuyên ngành tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên.

leftcenterrightdel

Đại tá Đỗ Hiệp Thắng (thứ hai từ trái qua) và đoàn công tác thực hiện kiểm tra văn kiện, kế hoạch hoạt động công tác hậu cần.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Đỗ Hiệp Thắng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức bảo đảm hậu cần của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên và lưu ý, đơn vị cần tiếp tục bảo đảm tốt lượng dự trữ hậu cần cho các nhiệm vụ theo quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của địa phương hoàn thiện các thủ tục pháp lý đề nghị cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất các khu vực đang quản lý, sử dụng. Quản lý sử dụng hiệu quả ngân sách trên cấp và nguồn dự phòng, quỹ tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ. Chủ động tiếp nhận, triển khai và hoàn thành kế hoạch mua sắm trang bị theo quy định; quản lý, sử dụng hiệu quả phương tiện, trang bị hậu cần cho các nhiệm vụ…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH - PHẠM HIẾU