Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương sự cố gắng và kết quả đạt được của toàn Ban; đồng thời đánh giá năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đạt được nhiều kết quả cao hơn, tốt hơn năm trước.

leftcenterrightdel

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị Đảng bộ cơ quan.  

Nhấn mạnh bước sang năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đòi hỏi toàn Ban phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được nêu rõ trong các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Trong đó đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII; đổi mới, nâng tầm công tác tuyên giáo gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá...

TTXVN