Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư và Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc phải nâng cao chất lượng, tiến độ công tác giám định, định giá. Đồng chí nêu rõ, việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương trong công tác giám định, định giá là thước đo trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị đó trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan tới công tác giám định, định giá trong tố tụng hình sự, không được lấy lý do vì sự bất cập đó nên làm chậm. Trong khi chưa hoàn thiện các văn bản, phải tính toán đến sự phối hợp của các cơ quan, cùng bàn bạc giải quyết, không để việc này trở thành rào cản nhưng không rõ trách nhiệm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, phải đầu tư nhân lực cho công tác giám định, định giá; giám định viên phải đủ phẩm chất và năng lực; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, trên cơ sở đề cao trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác giám định, định giá.

Trong đó, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm trong trưng cầu, yêu cầu giám định, định giá, nội dung yêu cầu phải rõ, thật sự cần thiết, xác định đúng địa chỉ trưng cầu, yêu cầu, thời gian phù hợp. Không trưng cầu, yêu cầu theo kiểu đánh đố; cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ để phục vụ cho công tác giám định, định giá. Khi đã trưng cầu, yêu cầu, thì phải tôn trọng kết quả của cơ quan chức năng có thẩm quyền chuyên môn sâu về trưng cầu, yêu cầu đó, không sử dụng cũng phải có trao đổi lại.

Cơ quan thực hiện giám định, định giá đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, không để chậm trễ; phân công con người và tạo điều kiện để cán bộ làm việc. Trong cơ chế phối hợp, Ban Nội chính Trung ương phải làm trọng tài về vấn đề này giúp Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và cần thiết đề xuất giám sát chuyên đề đối với một số nơi, một số cơ quan. Đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo để hoàn thiện các vấn đề thể chế...

TTXVN