Qua thảo luận, các đại biểu đều bày tỏ nhất trí cao với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần này; cho rằng, dự thảo luật đã thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII nhằm phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên đất đai trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp sáng 7-4.  

Theo các đại biểu, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều điểm mới đột phá và rất tiến bộ so với Luật Đất đai hiện hành, đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đặt ra; đã được cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng; đã tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học của các cơ quan, đơn vị và ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Đến nay, dự thảo đã có nhiều chỉnh lý, hoàn thiện hơn nhiều so với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại phiên họp, vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là nội dung được các đại biểu quan tâm, thảo luận.

Làm rõ hơn yếu tố “bảo đảm cuộc sống người dân bằng hoặc tốt hơn” sau khi bồi thường thu hồi đất

Đánh giá dự thảo Luật lần này có nhiều bổ sung mới hợp lý, tiếp thu nhiều ý kiến tham gia của nhân dân, đại biểu Trần Chí Cường (Đoàn TP Đà Nẵng) bày tỏ đồng tình với quy định về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, Nhà nước xem xét hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất để tạo điều kiện cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống, sản xuất.

Đại biểu chỉ ra rằng, dự thảo luật cũng quy định rõ, khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời phải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất bị thu hồi. Khu tái định cư có thể bố trí cho nhiều dự án.

leftcenterrightdel
Đại biểu Trần Chí Cường (Đoàn TP Đà Nẵng) đề nghị làm rõ hơn yếu tố “bảo đảm cuộc sống người dân bằng hoặc tốt hơn” sau khi bồi thường thu hồi đất.

Để chủ trương trên thực sự hiệu quả khi đi vào cuộc sống, hạn chế thấp nhất việc phát sinh những khó khăn, đại biểu Trần Chí Cường đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể khác bảo đảm định lượng rõ hơn yếu tố “bảo đảm cuộc sống người dân bằng hoặc tốt hơn” sau khi bồi thường thu hồi đất.

Ngoài ra, về thu hồi đất, đại biểu TP Đà Nẵng đề nghị luật quy định theo hướng: Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi đất quốc phòng, an ninh để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và văn bản chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo đại biểu, quy định như vậy sẽ bảo đảm tính đồng bộ thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đơn giản hóa việc tổ chức thực hiện.

Nơi ở phải được nhận, được đền bù trước khi người dân di dời

Cũng quan tâm đến việc đền bù đất cho người dân, đại biểu Nguyễn Quang Huân (Đoàn Bình Dương) lưu ý nơi ở phải được nhận, được đền bù trước khi người dân di dời. 

leftcenterrightdel
Đại biểu Nguyễn Quang Huân cho rằng cần bổ sung nội dung về hỗ trợ sinh kế cho người dân để bảo đảm nguyên tắc giá thị trường. 

Đại biểu Nguyễn Quang Huân cho biết, Điều 86 quy định: Nhà nước xem xét hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất để tạo điều kiện cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống, sản xuất. Đại biểu cho rằng, để đánh giá cuộc sống tốt hơn không chỉ dựa vào thu nhập, mà còn dựa trên nhiều tiêu chí, nên cần nghiên cứu rà soát để quy định một cách toàn diện.

Bên cạnh đó, Điều 91 trong dự thảo luật có quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo quy định, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 90 của Luật này thì được bồi thường về đất theo quy định của Chính phủ.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân cho rằng cần bổ sung nội dung về hỗ trợ sinh kế để bảo đảm nguyên tắc giá thị trường; đồng thời lưu ý nơi ở phải được nhận, được đền bù trước khi di dời. Ngoài ra, cần có điều khoản quy định hợp lý, khả thi để tránh hiện tượng nhà quá mỏng trên mặt phố...

THẢO PHƯƠNG