Trình Quốc hội xem xét Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Phòng không nhân dân

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Trong đó, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ sáu (tháng 10-2023); trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ bảy (tháng 5-2024).

Dự án Luật Phòng không nhân dân sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ bảy; thông qua tại Kỳ họp thứ tám (tháng 10-2024).

Tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp).

leftcenterrightdel
 Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Ảnh: VPQH

Đề xuất tăng thời hạn phục vụ trong Công an nhân dân

Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội thống nhất cần sửa đổi Luật Công an nhân dân nhằm thể chế đường lối, chính sách của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Các đại biểu tập trung thảo luận về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an; quy định thời hạn để xét thăng cấp bậc hàm đại tá lên thiếu tướng; quy định tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn; về bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân.

 Theo đại biểu, Luật Công an nhân dân năm 2018 đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ, toàn diện để lực lượng Công an nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động công tác công an được nâng cao; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có những bước phát triển sâu rộng, vững chắc...

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập như về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an. Bởi hiện nay, theo Bộ luật Lao động, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035. Do đó, khoảng cách về tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân với người lao động tăng lên. Vì vậy, cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an cho phù hợp.

Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định, hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân quy định như sau: Hạ sĩ quan: 45; cấp úy: 53; thiếu tá, trung tá: Nam 55, nữ 53; thượng tá: Nam 58, nữ 55; đại tá: Nam 60, nữ 55; cấp tướng: 60. Còn theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an: Nam 62, nữ 60; hạ sĩ quan: 47; cấp úy: 55; thiếu tá, trung tá: Nam 57, nữ 55; thượng tá: Nam 60, nữ 58; đại tá: Nam 62, nữ 60; cấp tướng: Nam 62; nữ 60. Như vậy, dự thảo luật bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi).

Các ý kiến nhấn mạnh, quy định trong dự thảo luật là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, cơ bản bảo đảm tính khả thi và tính tương quan về độ tuổi lao động theo quy định trong Bộ luật Lao động. Có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ lưỡng tác động về giới đối với việc điều chỉnh tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của nữ thượng tá lên 3 tuổi và nữ đại tá lên 5 tuổi; làm rõ nhu cầu, tính chất công việc gắn với sức khỏe của nữ sĩ quan Công an nhân dân để có mức điều chỉnh tăng hạn tuổi phục vụ cho phù hợp. 

Đề nghị quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện được thăng bậc quân hàm cấp tướng trước thời hạn

Về quy định thời hạn để xét thăng cấp bậc hàm đại tá lên thiếu tướng, dự thảo quy định, sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định. Nhiều ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo luật, bởi nội dung này cơ bản được kế thừa từ quy định hiện hành, bảo đảm thống nhất quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất, góp phần tận dụng được trí tuệ, kinh nghiệm của sĩ quan được thăng cấp bậc hàm, bảo đảm về thời gian lãnh đạo, chỉ huy tiếp theo của cấp bậc hàm được thăng. 

Về quy định xét thăng bậc quân hàm trước thời hạn khi lập thành tích đặc biệt xuất sắc, đa số ý kiến nhất trí về việc bổ sung quy định này. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị báo cáo rõ hơn về các lĩnh vực lập thành tích đặc biệt; có ý kiến đề nghị quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện được thăng bậc quân hàm cấp tướng trước thời hạn ngay trong luật cho chặt chẽ. Có ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí, tiêu chuẩn chung để thăng bậc quân hàm trước niên hạn.

Tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân được xây dựng nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân tại Nghị quyết 12 ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cũng là thể chế hóa sự chỉ đạo, điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại Nghị quyết 28 ngày 23-5-2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, công an các đơn vị, địa phương, đã được Chính phủ thống nhất thông qua. Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, các ý kiến đóng góp sẽ được cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan chức năng Quốc hội tổng hợp, tiếp thu, giải trình, góp phần hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ 2 (ngày 5-6), Quốc hội tiếp tục làm việc.

VŨ DUNG